Bevaka
Göran Arrius

Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Hamnkonflikten

Parterna: Nya konfliktregler brådskar

Det måste gå snabbare att förändra konflikträtten. Det menar LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv. Det rapporterar Arbetsmarknadsnytt.

Bakgrunden är hamnkonflikten, där ett fackförbund genomför konflikter år efter år, trots att det finns ett kollektivavtal i hamnarna. Frågan har ytterligare accentuerats i och med att Hamnarbetarförbundet åter valt att lägga flera varsel i svenska hamnar.

Det var i början av sommaren som arbetsmarknadens parter, det vill säga LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv, presenterade ett lagförslag som skulle förändra konflikträtten. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson accepterade förslaget och nu är det ute på remiss.

Parterna har skickat in ett gemensamt remissvar. I det svaret framgår tydligt att det finns ett behov av att tidigarelägga lagstiftningen. Istället för att, som regeringen föreslår, införa ändringen den 1 januari 2020, så vill parterna att det ska ske vid halvårsskiftet, det vill säga 1 juli 2019.

– Lagförslagen, som genomför parternas förslag, har tillkommit mot bakgrund av en långdragen och kostsam konflikt som än idag är olöst. Nu när parterna är eniga och det även ser ut som att förslagen kommer att få ett brett politiskt stöd, bör förslagen genomföras så snart som möjligt, säger Göran Arrius, ordförande för Saco till Arbetsmarknadsnytt.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson konstaterar att det är ovanligt att de fyra parterna är så eniga, i synnerhet i en fråga som rör konflikträtten.

– Vår enighet talar sitt tydliga språk. Det ska inte vara möjligt att ett företag som redan har köpt fredsplikt genom att ingå kollektivavtal ska drabbas av den typ av konflikter som nu sker i de svenska hamnarna, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

29 jan 2019
Hamnkonflikten

Parterna överens om strejkrätten

Fack och arbetsgivare har kommit överens om ett lagförslag för att förändra strejkrätten. Bakgrunden är bland annat konflikten i Göteborgs hamn.

– Parterna har kommit överens om hur medbestämmandelagen bör ändras så att det blir tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson i ett pressmeddelande.

Under en presskonferens presenterar LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv tillsammans med ett antal medlemsförbund ett gemensamt lagförslag för att komma till rätta med problemen att ett fack kan genomföra konflikter trots att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Förslaget kommer innan regeringen har presenterat sin utredning om konflikträtten och förhoppningen är att regeringen tar till sig parternas förslag, skriver Arbetsmarknadsnytt.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson är nöjd.

– Det är ett mycket glädjande besked arbetsmarknadens parter i dag ger till regeringen och till näringslivet. Parterna har kommit överens om hur medbestämmandelagen bör ändras så att det blir tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt, säger han.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson har varit orolig över det som har läckt ut om strejkutredningen.
– Strejkrättsutredningen riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka.
Han anser att det inte är rimligt att 250 personer i Göteborg kan ändra konfliktreglerna, och önskade att strejkutredningen lades i papperskorgen.

– Idag kan vi konstaterar att arbetsmarknadens parter levererar, säger Göran Arrius ordförande Saco, under presskonferensen.

5 jun 2018