Bevaka
Geely

TT
Kinas nya politik

Experten: Sverige behöver en Kina-strategi

Tidigare i veckan presenterade Kinakännaren Kristina Sandklef en rapport hos tankesmedjan Frivärld om Kinas investeringar i Sverige. Med mångårig erfarenhet av att studera landet i olika roller inom bland annat näringslivet och försvaret lyfter hon behovet av att Sverige skaffar sig en samlad strategi för att hantera stormakten som har både fem, tjugo- och hundraårsplaner.

Hur ser det svensk-kinesiska utbytet ut idag? 

– Sverige är ett av få västländer som har ett handelsöverskott gentemot Kina, vi exporterar alltså mer till Kina än vi importerar. Det beror bland annat på Volvo Geely och fordonsindustrin som innebär att vi exporterar fordon och komponenter till Kina.

– Sverige har fått en del kinesiska investeringar, första halvåret 2018 fick vi flest investeringar i pengar mätt som en följd av Geelys investering i Volvo AB och att andra västländer börjat stoppa känsliga investeringar. Vi ligger dock långt efter i totalvärdet på investeringar jämfört med exempelvis Tyskland, Frankrike och Storbritannien mätt sedan år 2000.

Vad har Sverige och Kina traditionellt sett haft störst utbyte kring?

– Det är framför allt den tunga industrin och infrastruktur som har stått i centrum. Ett av de största svenska företagen är Ericsson, som tidigare dominerade telekommarknaden i Kina, men även de stora industriföretagen, som Atlas Copco, SKF, Sandvik och ABB har varit viktiga i handelsutbytet med Kina. Idag när den kinesiska ekonomin skiftar till att vara mer konsumtionsdriven så har företag som IKEA och H&M blivit allt viktigare.

I din rapport lyfter du behovet av en kinastrategi. Varför behöver Sverige och EU en Kina-strategi?

– Man borde ha någon form av strategisk hållning där man bestämmer vad man vill ha ut av sina relationer med Kina, inte minst för att kineserna själva har fem, tjugo och hundraårsplaner. Det är en enpartistat som inte behöver bry sig om kvartalsrapporter och val vart fjärde år. De är intelligenta, kan agera långsiktigt och de vet vart de vill komma. Kanske behöver vi lära oss mer av det långsiktiga strategiska tänkandet av Kina för att själva kunna bemöta framtiden på bästa sätt.

Har Sverige en annan hållning politiskt än EU när det gäller relationen till Kina? Har vi varit mer öppna för direktinvesteringar än andra europeiska länder?

– Väldigt länge har man från Sveriges sida varit en stor anhängare av frihandel till varje pris och det har funnits ett gemensamt intresse med handeln. Kina hade aldrig varit där de är idag om västvärlden inte hade investerat i Kina och köpt kinesiska produkter.

– Sverige har i ett europeisk perspektiv varit öppet för Kina och vår senaste regering ville gärna ha fler kinesiska investeringar. Fram tills ganska nyligen har vi därför motverkat förslaget om en överstatlig screeningmekanism inom EU och nationellt i Sverige, men också använt argumentet att vi är för frihandel och globalisering och inte vill försämra för detta.
– Västvärlden hade länge inställningen att bara Kina utvecklas ekonomiskt så kommer det att bli en demokrati så småningom. Det var en av anledningarna till att man släppte in Kina i Världshandelsorganisationen 2001 och gav Peking OS 2008. Men med Xi Jinping vid makten har det blivit uppenbart att det kanske inte blir så och många västerländska analytiker är besvikna på Kina.

Hur kan Sverige hantera balansen mellan att skydda de egna intressena och samtidigt inte hemfalla åt protektionism?

– Det är naturligtvis viktigt att man inte stoppar allt, det finns ju flera exempel på lyckade kinesiska investeringar i Sverige som Volvo-Geely. EU behöver investeringar, men det som man nu talar om vad gäller screeningmekanism handlar framför allt om att säkra att det inte kommer investeringar inom försvarsindustrin som skulle kunna göra att man tappar kontrollen över viktig teknologi.

– En diskussion jag saknar är om vad som ska räknas som en strategisk investering? Är det kritisk infrastruktur som hamnar i Lysekil, Göteborg och Malmö? Är det snabbjärnvägar? Eller är det även företag som Ericsson? Vi behöver ha en ordentlig debatt om detta. Det görs ju just nu en utredning om strategisk infrastruktur på detta tema, vilket ska bli intressant att se resultatet av.

Vad bör svenska politiker och beslutsfattare som företagsledare vara medvetna om när det gäller Kina?

– Att Kina är komplicerat och att det inte finns några enkla lösningar. Man måste göra en ordentlig analys av situationen för att förstå vad som händer. Det finns många bra saker i Kina som intresserar till exempel svenska startups inom IT. De vill gärna ha investeringar från Kina eftersom de kinesiska företagen ofta ligger långt framme teknologiskt. För ett företag som arbetar inom AI är det ett fantastiskt erbjudande att få leka med e-handelsjätten Alibabas 600 miljoner kunder. Det är svårslaget, det kan ingen annan riktigt erbjuda.

– Vi behöver också vara medvetna om de långsiktiga mål som kineserna arbetar mot och hur det kan påverka oss. Exempelvis kan vi se att ett ekonomiskt krisande land som Grekland fått mycket finansiellt stöd från Kina, vilket gjort att grekernas kritik mot Kina inom olika områden tystnat. Samma sak skulle kunna hända i Sverige om vi går in i en grekisk finansiell kris. Kommer vårt land då att kunna fortsätta stå upp för värden som mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati?

4 okt 2018