Bevaka
Fritidshus

Den turbulenta bomarknaden

Fastighetsbolagen eniga: Vi har en bostadskris

Fastighetsbolagen är överens – Sverige har hamnat i en bostadskris. Rikshem, Akelius och Gladsheim, som förvaltar hyresrätter, konstaterar i en intervju med Realtid att det blivit frostigare i byggsektorn och att de ser möjligheter:

– Vi får fler förfrågningar från utvecklare som söker avsättning för projekt. Vi ser möjligheter att komplettera vår befintliga fastighetsportfölj. Samtidigt har vi anledning att tänka till kring hur stor marknad det finns för nyproducerade hyresrätter om vi söker hyresgäster som själva har ekonomisk förmåga att stå för hyran, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd för Rikshem.

David Dahlgren, vd för Gladsheim Fastigheter, delar uppfattningen.

– Det skapar en lite mer avvaktande inställning hos alla inblandade; investerare, kreditgivare och fastighetsägare. Men som alltid i orostider uppstår möjligheter att förvärva till förmånligare villkor, säger han.

Rikshem menar att köparna blivit försiktigare.

– Att idag teckna sig för en lägenhet som beräknas vara färdig om ett par år har blivit problematiskt. Det gör att det är mer attraktivt att göra transaktioner i redan befintliga bostäder, säger Sophia Mattsson-Linnala.

Pål Ahlsén, vd för Akelius Residential Property, anser att det fortfarande råder en stor bostadsbrist i Sverige.

– Den kan bara minska genom att fler lägenheter byggs. Att färre lägenheter nu byggs spär naturligtvis på oron, säger han till Realtid.

David Dahlgren efterlyser politiska reformer.

– Vi har redan en bostadskris ur ett samhälleligt perspektiv. Det krävs reformvilja och politiska incitament under många år för att råda bot på detta, säger han.

25 nov 2018