Bevaka
Förnybar energi

Anders Ahlgren/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimathotet

Svenska klimatboken som får genklang i världen

I Sverige sveper klimatdebatten fram som en flodvåg. Men boken ”A Bright Future: How Some Countries Have Solved Climate Change and the Rest Can Follow” har inte fått stor uppmärksamhet.

Boken, skriver av Joshua S. Goldstein och Staffan Qvist, har ett tydligt svar på klimatutmaningen – lösningen stavas kärnkraft. Författarna är en amerikansk statsvetare och en svensk ingenjör, vilket bland annat New York Times gör en poäng av.

Johan Anderberg, krönikör i Affärsvärlden, anser att boken borde läses även av svenska debattörer.

”Om du inte hört talas om boken är det inte så konstigt. Trots att den publicerades redan i januari, trots att den till stor del handlar om Sverige, och trots att den fått en hel del internationell uppmärksamhet – däribland en uppskattande recension i New York Times – har den förbigåtts med tystnad i Sverige”, skriver han.

Energy Reporters är en nyhetssajt som bevakar energi- och miljöfrågor i Europa. Sajtens recensent John Bowlus skriver att boken är ”ett mycket välkommet tillägg till debatten om vår planetens framtid”.

Financial Times recensent Ed Crooks håller med, men han har samtidigt flera invändningar mot slutsatserna i boken:

”Om utsläppen av växthusgaser ska sänkas måste den ske genom en blandning av teknik, inklusive förnybar energi, åtgärder som ökar energieffektiviteten, koldioxidlagring, kärnkraft, kolavskiljning och många andra lösningar”, skriver han.

21 mar
Linda Flink, expert på energi och klimatfrågor på Svenskt Näringsliv, Emma Wiesner, projektledare på Sweco, och Andreas Regnell, chef för strategi på energiföretaget Vattenfall.
Klimatomställningen

30 procent mer el krävs för att klara av klimatmålen

Den svenska industrin kommer att behöva öka användningen av el för att uppnå målet om klimatneutralitet år 2045, skriver Svenskt Näringslivs redaktion. Det konstaterades i ett seminarium där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.

Bedömningen är att det krävs att elanvändningen ökar med 37 TWh, vilket motsvarar nästan 30 procent mer el jämfört med idag.

Den svenska industrin och transportsektorn står för cirka 70 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, skriver Svenskt Näringsliv. I våras släppte flera branscher inom den svenska industri- och transportsektorn sina färdplaner för hur de ska uppnå en fossilfri konkurrenskraft till år 2045.

Konsultföretaget Sweco fick därefter på uppdrag av Svenskt Näringsliv räkna på hur mycket faktisk energi som krävs för att nå målet om klimatneutralitet.

För transportsektorn krävs ett mycket större uttag av biodrivmedel för att ersätta de fossila bränslena.

– Här krävs det en ökning med 86 procent från dagens 87 TWh till 162 TWh 2045, sade Emma Wiesner, projektledare på Sweco.

Om industrin och transportsektorn lyckas med omställningen minskar utsläppen totalt med 89 procent.

– Det innebär för Sveriges del att de totala utsläppen minskar med 62 procent vilket naturligtvis visar på vikten av att sträva mot det målet, sa Emma Wiesner under seminariet.

Linda Flink, expert på energi och klimatfrågor på Svenskt Näringsliv, tror att det kommer att behövas en större ökning av elanvändningen än vad rapporten kom fram till.

– Vi tror att efterfrågan på el i hela samhället kommer att öka med mellan 50–60 TWh, vilket faktiskt är mer än de 30 TWh som nämns i rapporten, sa Linda Flink.

Andreas Regnell, chef för strategi på energiföretaget Vattenfall, tror dock att elproduktion inte kommer att vara ett problem. I stället pekade han på en annan faktor.

– En stor utmaning i att digitalisera efterfråge- och utbudssidan av elen för att på så sätt skapa en flexibilitet i systemet. Det är en fråga vi måste ta tag i med en gång.

4 feb