Bevaka
Företagsklimatet i Sverige

Företagsklimatet i Sverige

”Bolagsföreträdares ansvar för skatteskulder orimligt”

Tjänstemän som hanterar våra skatter utkrävs knappast något ansvar alls vid felaktigt förfarande. Däremot kan kämpande småföretagare utkrävas fullt betalningsansvar vilket är orimligt, skriver juristen John Knutsson i en debattartikel på Företagande.se.

Att det skatterättsliga företrädaransvaret bör avskaffas har debatterats tidigare – där en åsikt är att staten inte borde vara mer skyddsvärd än andra borgenärer. 2013 publicerade Svenskt Näringsliv en rapport, ”Skatterättsligt företrädaransvar – fiskal gräddfil utan legitimitet?” där slutsatsen var att företrädaransvaret i skatteförfarandelagen bör tas bort, skriver John Knutsson.

En undersökning av kammarrättsdomar från 2011 visar att i de fall Skatteverket ansöker om företrädaransvar är det mycket vanligt att företrädare åläggs personligt betalningsansvar. Förvaltningsrätten ger Skatteverket rätt i 97 procent av fallen.

”Allas lika värde heter det, men ju mer man kollar över reglerna blir det allt mer uppenbart att politiker och offentliga tjänstemän tydligen är värda mer än oss företagare. Företagare ska straffas omedelbart om de på något sätt har underskott på sitt skattekonto, politiker och offentliga tjänstemän ska skyddas och deras felaktigheter vid myndighetsutövning ska glömmas bort eller skjutas på framtiden”, skriver John Knutsson på Företagande.se.

28 maj