Bevaka
Flyktingpolitik

Pfeil / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
EU:s framtid

25 år sedan Maastrichtfördraget– fem saker du borde veta

1 november 1993 trädde Maastrichtfördraget i kraft och Europeiska gemenskapen gick över i Europeiska Unionen. Fastställandet av den Europeiska Unionen har haft stor betydelse för Europa. Europeiska centralbanken har listat fem viktiga saker att veta om Maastrichtfördraget.

1. Det fastställde Europeiska unionen – fördraget lade grund för samarbete mellan europeiska länder inom en rad olika områden.

2. Det undertecknades av tolv länder – Sedan dess har ytterligare 16 länder gått med i EU och antagit de regler som fastställdes i Maastrichtfördraget eller i de fördrag som följt det.

3. Det lade grunden för euron – efter flera åt av diskussioner om ökat ekonomiskt samarbete lade fördraget grunden för den gemensamma valutan euron och den Europeiska centralbanken.

4. Det införde kriterierna som länder måste uppfylla för att gå med i euron – man införde även regler för hur euron skulle fungera i praktiken och hur man skulle bedöma om länder var redo att gå med i eurosamarbetet.

5. Det var ett jättekliv framåt för europeisk integration – Bland annat inrättades stabilitets- och tillväxtpakten för att säkerställa sund budgetpolitik fördes av länderna och Europeiska stabilitetsmekanismen inrättades för att tillhandahålla finansiellt bistånd till länder som hotas av allvarliga finansiella problem.

Idag åtnjuter över 510 miljoner medborgare från 28 medlemsstater fördelarna av europeiskt samarbete.

31 okt