Bevaka
Fastighetsägarna

NORA LOREK / TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Beskedet: Nya straffskatten på el och vatten

I många lägenheter har det, ofta för att öka miljömedvetenheten, installerats mätare för både el och vatten. Efter en dom som gått Skatteverkets väg blir det nu moms på den förbrukningen i stället för att den bakas in i hyran, skriver TT.

Stora aktörer på bostadsmarknaden är mycket kritiska och anser att domen är dålig för miljön.

Sveriges allmännytta, tidigare Sabo, talar på sin hemsida om att hyresgästerna straffbeskattas när det blir moms på el och vatten som redovisas och betalas separat av varje hushåll. Hur mycket pengar det handlar om och hur kostnaden för den nya momsen ska fördelas mellan fastighetsbolagen och de boende är oklart.

Märkbar kostnad

– Men det blir en märkbar kostnad, antingen för fastighetsbolagen eller för hyresgästerna, säger Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges allmännytta, till TT.

En bostadsrättsförening eller fastighetsägare kan installera mätare som visar till exempel hur mycket vatten, el eller gas som varje hushåll förbrukar vilket kallas IMD (Individuell mätning och debitering). Därefter kan hushållet betala separat i stället för att kostnaden för till exempel varmvatten bakas in i hyran och fördelas på alla hushåll.

Den 3 december kom domen i Högsta förvaltningsdomstolen som innebär att det ska vara moms på den separat redovisade förbrukningen.

Tar bort uppmuntran

Tanken med individuell mätning och betalning av el och vatten för varje lägenhet är att hushållen ska få en morot att minska sin förbrukning.

– Det här innebär att man tar bort en uppmuntran att spara på el och vatten för att värna miljön, säger Ulla Werkell, skattejurist på organisationen Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna anser att el och vatten är en del av hyran och att kostnaden därför inte ska momsbeläggas. Tidigare har Skatterättsnämnden gått på samma linje. Men Skatteverket delar inte den uppfattningen och har nu fått medhåll av Högsta förvaltningsdomstolen.

Oklar fördelning

Ulla Werkell på Fastighetsägarna säger att det är oklart hur kostnaden för den nya momsen kommer att fördelas mellan fastighetsägare och hyresgäster. I bostadsrättsföreningar hamnar kostnaden på bostadsrättshavarna.

– Vad vi vet säkert är att det blir en stor administrativ börda för små bostadsföretag och bostadsrättsföreningar som i dag inte ingår i momssystemet, säger Ulla Werkell.

Fastighetsägarna kommer nu att trycka på för att regeringen ändrar lagen.

16 dec 2019