Bevaka
Fackens framtid

Robin Haldert / TT / TT NYHETSBYRÅN
Fackens framtid

Unga sviker facken - ”Borde vara väldigt oroliga”

På bara tretton år har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 till 67 procent, men enligt en rapport från Arena Idé är organisationsgraden bland anställda i åldern 16–24 år bara 35 procent.

– Många unga är positiva till facket men de upplever inte att vi är så moderna som de förväntar sig, säger Johan Ingelskog, värvningschef på Kommunal, till Arbetsmarknadsnytt.

Arbetarnas organisering har sjunkit mer än tjänstemännens. En förklaring till att skillnaden ökar mellan grupperna är att tjänstemannafacken erbjuder sina medlemmar en inkomstförsäkring, vilket är mycket attraktivt för de många tjänstemän som tjänar över a-kassetaket, förklarar Johan Ingelskog. Men inkomstförsäkringen är en av få förmåner som kräver fackligt medlemskap. Löneökningar, arbetsvillkor och annat i kollektivavtalen gäller för alla.

Riskerar att hamna i en nedåtgående spiral

Framöver spås anslutningsgraden sjunka ytterligare. German Bender, doktorand vid Handelshögskolan och programchef för arbetsmarknad på tankesmedjan Arena Idé, menar att det till viss del beror på facken själva om prognoserna slår in. Vissa grupper är viktiga att attrahera för att få upp siffrorna.

– Främst handlar det om unga och utrikesfödda som ofta finns i branscher som restaurang, detaljhandel och städ – grupper som växer på arbetsmarknaden framåt.
– Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga och vidta åtgärder. Den som väntar för länge riskerar att hamna i en nedåtgående spiral som blir nästan omöjlig att bryta. Blir facken för svaga kan de inte leverera bra resultat till sina medlemmar, och anslutningsgraden sjunker ännu mer, säger German Bender till Arbetsmarknadsnytt.

20 jun
Fackens framtid

Regeringen: Mer makt till facket – för skattepengar

I arbetslivet finns idag regionala skyddsombud med uppgift aktivera arbetsmiljöarbetet på främst mindre arbetsplatser. Verksamheten finansieras av staten med 125 miljoner kronor årligen, pengarna går direkt från Arbetsmiljöverket till fackförbunden.

Hittills har inspektioner och arbetsplatsbesök enbart fått ske på företag där det finns fackanslutna medlemmar och där det inte finns någon skyddskommitté. Men det vill regeringen nu ändra på, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.

I ett lagförslag som ska presenteras i höst ges de regionala skyddsombuden tillträde till alla arbetsplatser med ett kollektivavtal, även om facket inte har några medlemmar där.

– Jag har ju lyssnat på parterna och det här är en av de åtgärder som lyfts fram väldigt tydligt av de fackliga företrädarna, och jag tycker därför att vi ska gå fram med det förslaget, säger Ylva Johansson till Ekot, och betonar att det bland annat handlar om att få tillträde till utländska företag verksamma i byggbranschen.

”Helt fel väg att gå”

Men lösningen möter nu kritik från flera håll.

– Arbetsmiljöarbetet ska i första hand bedrivas av dem som finns i verksamheten, alltså av arbetsgivaren tillsammans med medarbetarna, säger Amelie Berg, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, till Arbetsmarknadsnytt.

Även Susanne Pripp, vid på Hotell Ett i Östersund, är kritisk till förslaget.

– Regeringens förslag är helt fel väg att gå. Ett bättre sätt att lösa detta är att ge företagen utbildning och stöttning i sitt arbete för att förstå vikten av att någon på arbetsplatsen tar rollen som skyddsombud. Då får vi fler skyddsombud men också skyddsombud som känner den arbetsplats de är på. Och vi ska komma ihåg att även om ett företag idag inte har ett skyddsombud betyder inte att man inte aktivt jobbar med frågorna, säger hon till Arbetsmarknadsnytt.

19 jun