Bevaka
Export

Lars Pehrson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det nya bonus malus-systemet

”Orimlig export till Norge – bonusbilarna ska stanna”

Nästan nya klimatsmarta bilar som tidigare fått supermiljöbilspremien eller den nya bonusen försvinner ut ur landet och vidare till Norge. Regeringen måste göra något åt det, skriver Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige och Sten Forsberg, från Volkswagen Sverige i en debattartikel i SvD Näringsliv.

Det nya skattesystemet bonus-malus som infördes 2018 ger bonus när man köper elbilar, laddhybrider och gasbilar. Bilar med hög bränsleförbrukning får däremot en extra hög fordonsskatt de första tre åren. Debattörerna menar att nybilsförsäljningen av laddbara bilar påverkats positivt men systemet behöver kompletteras.

Varje månad lämnar nämligen hundratals gasbilar och laddbara bilar landet och en stor del exporteras till Norge. Debattörerna menar att svenska skattebetalare därmed finansierar, via statliga subventioner, försäljningen av nya klimatbonusbilar som sedan aldrig når svenska begagnatköpare. Detta riskerar att leda till minskad legitimitet för bonus-malus-systemet.

Därför föreslår Svante Axelsson och Sten Forsberg flera åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Bland annat vill de att det ska bli lättare för konsumenterna att ladda bilarna hemma genom ekonomiskt stöd, införa billigare parkeringsavgifter för miljöbilar och förlänga malusdelen för de bränsletörstiga bilarna från tre till fem år så att de inte blir så attraktiva att köpa redan efter tre år.

10 mar
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Svenska exporten

IKEM: Mindre företag är mer oförberedda inför brexit

Under kvartal fyra 2018 uppvisade kemi-, gummi- och plastindustrin – IKEM:s mest konjunkturkänsliga delbranscher – svagt vikande exportvolymer. Det säger säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM, i ett pressmeddelande. Redan i kvartal tre indikerade kemi- samt gummi- och plastindustrin en avtagande tillväxttakt.

Av den svenska exporten till Storbritannien under januari-november 2018 stod IKEM-företagen – Innovations- och kemiindustrierna – för en knapp fjärdedel. Exportvärdet var knappt sju procent av IKEM-företagens totala export.

‒ Det kan även vara värt att påpeka att för EU som helhet står exporten till Storbritannien för en betydligt större andel, åtta procent. Ungefär 50 procent av IKEM-företagens export går till övriga länder inom EU. Det innebär i sin tur ett indirekt exportberoende till Storbritannien, säger Carl Eckerdal i pressmeddelandet.

En konjunkturenkät som har besvarats av företag som är medlemmar i IKEM visar också att det skiljer stort mellan hur stora och små företag förbereder sig inför olika utfall av brexit. De stora företagen är jämförelsevis mer förberedda än de mindre.

Exempel på förberedelser är att man har säkrat upp kompetens inom tullområdet och att man har undersökt vilka nya produktkrav som kommer att gälla, skriver IKEM.

‒ En hård brexit riskerar att bli kännbart för många företag, men det är inte alla som har resurser ”in-house” för att förbereda sig och då tenderar företagen att vänta och se vad som händer, avslutar Carl Eckerdal.

21 feb