Bevaka
Eurostat

Arbetsförmedlingens framtid

Årspotten för a-kassan körd i botten – regeringen kritiseras

A-kassans pengar för 2018 tog slut redan i oktober vilket innebär att regeringen nu har börjat plocka in pengar från nästa års budget. Det riskerar att få allvarliga konsekvenser inför kommande lågkonjunktur, säger Siri Steijer, arbetsmarknadsexpert på Timbro till Arbetsmarknadsnytt.

– I takt med att människor förlorar sina arbeten kommer kostnaderna för a-kassorna också att skena, säger hon.

Hon menar att den förda arbetsmarknadspolitiken går stick i stäv med statsminister Stefan Löfvens vallöfte att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, en trend som i nuläget går åt motsatt håll enligt Eurostat.

Samtidigt har Löfvens gått bet på sitt delmål om en arbetslöshet under 6 procent inför 2018.

Enligt Siri Steijer borde regeringen ha börjat lösa de strukturproblem som finns på svensk arbetsmarknad, som LAS och en trögrörlig bostadsmarknad medan chansen fanns. Inte minst med tanke på att fler nyanlända behöver få tillträde till arbetsmarknaden.

Irene Wennemo, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, medger att det skedde en prognosmiss om a-kassans tilldelning. Men till sitt försvar säger hon att man inte bör stirra sig blind på arbetslöshetssiffran. Det händer faktiskt andra positiva saker på arbetsmarknaden, hävdar hon.

– Sysselsättningen ökar och många söker sig ut på svensk arbetsmarknad. Då får man ta att arbetslösheten står och stampar ett tag, säger hon.

18 nov 2018