Bevaka
EU-kommissionen

Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
Regelkrånglet

Riksdagen flaggar för förändringar om ”gold-plating”

Det kallas ”gold-plating” och handlar om att en tredjedel av företagens administrativa kostnader för att följa EU-lagstiftning kommer från ineffektiv och överambitiös implementering, snarare än reglerna i sig. Det rapporterar Svenskt Näringsliv.

Och i Sverige är problemet extra stort. Förklaringen är att regeringen och svenska myndigheter inte sällan går betydligt längre än vad som är nödvändigt när nya EU-regler ska genomföras. Resultatet är mer byråkrati, stora kostnader och konkurrensnackdelar på den inre marknaden för svenska företag.

Men nu ska det bli ändring. I ett tillkännagivande uppmanas regeringen att arbeta för att EU-direktiv genomförs i svensk lagstiftning på ett sätt som inte försämrar företagens konkurrenskraft. Utgångspunkten bör vara att EU-direktiv ska införas på miniminivå i den nationella lagstiftningen. Överskrids miniminivån bör effekterna för företag redovisas tydligt, anser riksdagen.

Ett mycket välkommet initiativ. Överimplementeringen av EU-rätten ställer till oerhört mycket problem för företagen, anser Göran Grén, näringspolitisk chef.

– Det märkliga i det hela är att det inte är något myndigheterna är skyldiga att göra, utan det sker helt på eget initiativ. Att man ska analysera och väga in effekterna för näringslivet borde vara en självklarhet vid all regelgivning, men särskilt då man går utöver det som EU-rätten föreskriver, säger han.  

5 apr