Bevaka
Erik Åsbrink

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
Det svenska skattetrycket

Åsbrink: Höj kapitalskatterna och sänk skatten på arbete

I januariavtalet mellan S, MP, C och L nämns att det ska genomföras en skattereform. Hur det ska gå till och vad den ska omfatta framgår inte, skriver Erik Åsbrink, före detta finansminister, på DN debatt. I stället för punktinsatser behövs en bred skattereform, påpekar han.

Erik Åsbrink anser att en skattereform inte bör öka inkomstskillnaderna i samhället. ”Motsatsen – att minska klyftorna – vore mera önskvärd”, skriver han. Därför menar han att det är olyckligt att starta med att slopa värnskatten, även om han själv tycker att den borde avskaffas. Men, ”att slopa den måste balanseras av andra åtgärder, som gör att den sammantagna fördelningsprofilen blir acceptabel”.

Erik Åsbrink anser att ett av de största problemen med dagens skattesystem är den stora klyftan mellan låga skatter på kapitalinkomster och höga skatter på arbetsinkomster. Han menar att det egentligen borde vara tvärtom – med höjda kapitalinkomstskatter och sänkta arbetsinkomstskatter.

Han skriver också att ett annat problem är hur alla framtida åtaganden, som skola och äldreomsorg, ska finansieras. ”Den budget för 2019 som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade igenom i december förra året förbrukade en stor del av det reformutrymme som fanns”.

”Skatternas huvudsyfte är att finansiera de offentliga utgifterna. Diskussionen borde mera fokusera på vilka utgifter vi vill ha, inte minst för att upprätthålla en generell och generös välfärd”, skriver han.

4 feb 2019