Bevaka
Entreprenörskap

Corona - tips och råd

Starta din nya marknadsföringsstrategi idag – här är tipsen

I svåra tider som dessa måste företag tänka igenom sin marknadsföringsstrategi. Det skriver Brendan M. Egan, grundare och vd för Simple SEO Group, på Entrepreneur.com.

”Tänk på din marknadsföringsstrategi på kort, medellång och lång sikt, och var medveten om var i din strategi du ska göra förändringar”, skriver han.

Han fortsätter: ”Den kortsiktiga strategin handlar om tre månader, och det är under denna period som nuvarande kris kommer att ha störst negativ inverkan”.

På kort sikt kan företag ta kontroll över lättkontrollerade faktorer, såsom marknadsföring på sociala medier och sökmotorer. Som exempel nämner Brendan M. Egan en större restaurangkedja i USA som är stängd för gäster, men som erbjuder gratis hemkörning och har marknadsfört det brett. Resultatet? Omsättningen ökar, trots krisen.

Marknadsföringsstrategi på medellång sikt handlar om tre till nio månaders horisont, och här är det viktigt att analysera vilken taktik man ska använda samt uppskatta förväntat resultat. Fokus bör ligga på de produkter som är mest kritiska för företaget och som fortfarande efterfrågas.

”Om ditt företag kan gå runt eller till och med räkna med en liten vinst på lång sikt bör du i den medellånga marknadsföringsstrategin satsa på så mycket marknadsföring som möjligt, även om det innebär lägre vinst på medellång sikt. Målet måste alltid vara att överleva”, fortsätter Brendan M. Egan.

Rekommendationen för den långsiktiga marknadsföringsstrategin på ett till tre år är att inte göra några större förändringar på grund av den nu rådande krisen, eftersom stora förändringar kan skada företaget på sikt.

25 mar
TT
Den svenska konjunkturen

Entreprenörens dröm i kras  – spår en "tsunami av konkurser"

Coronakrisen har lamslagit det svenska näringslivet, varslen är på högre nivåer än vid finankrisen och rekonstruktioner och konkurser följer i spåren. Nu meddelar matvarukedjan Paradiset att de ansökt om konkurs.

– Vi hade klart med en finansiering som skulle möjliggöra för oss att driva verksamheten i minst ett år framöver. Men i och med oron på börserna drog en av de stora investerarna sig ur. Just nu är det ingen som vågar investera pengar och för oss blev läget ohållbart, säger Paradisets grundare Johannes Cullberg till fPlus.

Johannes Cullberg berättar att coronapandemin lett till ”en katastrof” för småföretagen.

– Hanteringen har blivit lite panikartad och har lett till en isolering där människor har försvunnit från gator och torg vilket har påverkat alla företag. Känslan för nästan alla småföretagare just nu är ’panik’.

Hur känns det?

– Fruktansvärt. Jag har lagt de senaste sex åren av mitt liv och all min vakna tid på det här. Jag är entreprenör och jag kommer att fortsätta slåss för det som jag brinner för, vilket är att göra det jag kan för att rädda planeten. Jag kommer göra allt jag kan för att rädda verksamheten även om det nu känns det hopplöst.

Nyligen presenterade regeringen ett krispaket för att rädda de svenska företagen ur krisen. Krispaketet innehöll bland annat korttidspermittering, uppskov med skatteinbetalningar och ett tillfälligt statligt stöd till sjuklönekostnader. Men krispaketet har bara inneburit att många företags skuldbörda kommer att öka, konstaterar Johannes Cullberg.

– Med de lösningar som presenterats har man getts valet: Antingen dör du i dag eller så dör du om tre månader. Även lösningar som korttidspermittering slår fel för många. Varje krona som läggs på när du inte har intäkter är en krona som inte finns.

Vad skulle du vilja se från regeringen i det här läget?

– Det skulle behövas ett krispaket som kan ge stöd i form av rena bidrag och inte lån. Får inte småföretagen hjälp nu så kommer det tillkomma mer kostnader för staten i form av minskade skatteintäkter, försörjningsstöd och liknande.

– Framöver kommer vi att se en tsunami av konkurser, säger han.

24 mar
Företagande i praktiken

Entreprenörer tipsar: Så lyckas du med ditt företag i USA

Går det att lyckas för en europé att lyckas som företagare i USA. Tja, statistiken säger att 40 procent av alla företag på Fortune 500 har startats av immigranter i USA. Men det krävs en insats och att bygga nätverk är en förutsättning säger en av dem som lyckats och delar med sig av goda råd.

Drömmarnas och möjligheternas land. i USA kan alla som vill och orkar arbeta lyckas. Så sägs det. Många lyckas - under förutsättning att de snabbt kan bygga upp ett nätverk av kontakter.

– Att vara helt ny i landet gör att kontaktnätet är begränsat. Det gör det betydligt svårare att komma igång, säger IT-företagaren Kaspar Tiri från Estland.

Därför kan en inkubator eller kontakt med något av de många universiteten vara en inkörsport. Ytterligare goda råd är att snabbt lära sig kulturen och vara uppmärksam på kulturskillnaderna, inte bara mellan Europa och USA utan också inom USA. Blygsamhet är heller ingenting som premieras i USA. Stas Tushinskiy, som startat teknikföretaget Instreamatic AI i San Francisco har mött alltför många försiktiga pitchar från dem som letar investerare.

– Många med icke-amerikansk bakgrund har inte den berättartalang som krävs för att få investerare att lyssna. I USA är konkurrensen stenhård och att då vara realistisk och modest i sin story-telling, det fungerar inte. Och be aldrig om ursäkt för att du inte är amerikan!

Tvärtom krävs det alltså engagemang och ett outtröttligt gott humör. Kort sagt jävlar anamma, för att slå sig fram i den djungel som amerikanskt näringsliv bitvis är, skriver Entrepreneur.

10 mar