Bevaka
Energianvändning

Rebecka Uhlin / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
Kompetenskrisen

Debatt: ”Brist på installatörer slår mot klimatmålen”

”Riksdagens mål om halverad energianvändning kräver energirenoveringar och nya energisnåla byggnader. Men brist på utbildade installatörer försämrar kraftigt möjligheten att nå klimatmålen”, skriver Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det råder omfattande brist inom yrkesgrupperna som krävs för att göra dessa energirenoveringar. Det saknas elinstallatörer, vatten-, värme- och sanitetsexperter och experter inom ventilation, larm, fiber, kyla med mera. Beräkningar som Installationsföretagen gjort visar att branschen behöver 20 000 fler yrkesutbildade för att klara målen.

”Här våra förslag på hur Sverige kan möta behovet av fler utbildade installatörer:

  • Arbetsförmedlingens uppdrag behöver förändras så att man aktivt hjälper företag att hitta kvalificerad arbetskraft över hela EU. Det handlar till exempel om att söka upp och attrahera företagslärlingar och yrkesutbildade inom EU att flytta till Sverige.
  • Komvuxutredningens förslag om möjlighet till yrkesväxling måste genomföras. Det är orimligt att regelverket för att få läsa inom yrkesvux i hög grad förhindrar för personer som vill utbilda sig till en ny yrkesbana.
  • Det behövs en särskild öronmärkt satsning inom ramen för det statliga yrkesvux för att utbilda minst 1 000 personer årligen inom samhällsbyggnadssektorn.
  • Möjligheterna att anställa och utbilda företagslärlingar även bland vuxna måste förbättras.
  • Systemet och stödet med yrkesintroduktionsanställningar behöver ses över i syfte att i högre grad motsvara företagens kompetensbehov.
  • Statens ansvar för den nationella och regionala kompetensförsörjningen måste bli mer samlat och samordnat. I dag faller ansvaret mellan stolarna inom olika myndigheter och departement.

Det finns två, möjligen samverkande, vägar att lösa bristen på arbetskraft: öka utbildningsinsatserna snabbt eller locka hit en allt större del av arbetskraften från andra länder”, skriver Ola Månsson, i Svenska Dagbladet.

27 dec 2018