Bevaka
Dieselbilar

Helena Landstedt/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

Ny miljözon i Stockholm – halv miljon bilar förbjuds

15 januari införs en miljözon av klass 2 på Hornsgatan i centrala Stockholm, något som kommer slå mot stadens bilförare och i värsta fall få negativa miljöeffekter, skriver Auto motor & sport.

En miljözon klass 2 innebär att personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar med bensinmotor eller dieselmotor, inte får köra i zonen om de inte tillhör utsläppsklass Euro V eller Euro VI. Stockholm är den första kommunen i landet som inför en miljözon klass 2, och syftet är att den ska minska mängden skadliga kvävedioxider.

Bilförbudet kommer påverka cirka 71 500 dieselbilar och 478 400 bensinbilar, och införandet av miljözonen har redan kritiserats. Bland annat menar man att förbudet kan få negativa miljöeffekter.

– I värsta fall kan det innebära att folk övergår till bensindrivna bilar istället för diesel, och då kan den nya miljözonen istället få negativa klimateffekter utan att luften i Stockholm blir märkbart bättre, säger Gunnar Söderholm, tidigare miljöchef i Stockholm, till Sveriges Radio.

DN rapporterar även om att ny statistik visar att Hornsgatan under förra året redan klarat den lagstadgade luftkvalitetsnormen. En bidragande faktor till förbättringen är att cirka 15 procent av fordonen i Stockholm byts ut varje år.

Men trots de positiva mätresultaten menar man att miljözonen fortfarande är motiverad ur en hälsosynpunkt. Enligt Malin Täppefur, chef på SLB-analys på miljöförvaltningen, är det viktigt att kontinuerligt förbättra luftkvaliteten, särskilt för utsatta grupper som barn och lungsjuka.

10 jan