Bevaka
Den vikande arbetsmarknaden

Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den vikande arbetsmarknaden

Många turer för stöd till arbetslösas studier

Många turer och ryckiga villkor har bromsat satsningen på studier för lågutbildade arbetslösa. Men nu när coronapandemin lett till fler varsel väntas behovet av studiestartsstödet växa, enligt en rapport till regeringen.

– Det finns redan många som varit arbetslösa länge, så det bör bli ett större fokus på stödet och mer pengar bör användas i år, säger utredare Carl-Johan Stolt vid Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Det är CSN som följt upp och rapporterat hur studiestartsstödet utnyttjades i fjol. Stödet är relativt nytt och syftar till att få fler vuxna (25 år och äldre) som står långt från arbetsmarknaden att börja studera.

– Man ska ha varit arbetslös minst sex av de senaste tolv månaderna och ha kort utbildningsbakgrund – det kan vara en utländsk gymnasieutbildning som inte är gångbar i Sverige eller att man inte fullgjort grundskolan i Sverige, säger Carl-Johan Stolt.

De personer som börjar plugga med hjälp av stödet får enbart bidrag och behöver inte ta lån.

Trög start

Men starten har varit trög och inte heller i fjol användes hela anslaget, utan bara tre fjärdedelar. Antalet personer som fick studiestartsstöd var 6 300. Hälften av dem utbildade sig till något bristyrke, främst inom vård och omsorg. En lika stor andel hade avstått från studier om stödet inte funnits.

Utfallet hade sannolikt blivit bättre om kommunerna – som hanterar stödet – inte fått motstridiga besked om anslagen och om Arbetsförmedlingen inte hade stängt lokalkontor.

– Det har varit många turer med stödet. Det anslogs 900 miljoner kronor för 2018, men med Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation halverades anslaget till 440 miljoner för 2019 och det sades att det skulle avskaffas 2020. Men sent i fjol tillkom 410 miljoner kronor för i år, konstaterar Carl-Johan Stolt.

Sämre samverkan

Utöver dessa turer har många kommuner uppgett att deras samarbete med Arbetsförmedlingen försämrats av den stora omstöpningen av myndigheten.

– Samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen behöver fungera för att man ska hitta de individer som berörs av stödet. Det handlar om personer som behöver motiveras mer för att de ska våga ge sig på att studera. Man behöver också skjuta till mer medel i år och möjligen nästa år. Det skulle kunna gynna många kommuner. Kostnaden att ha personer i arbetslöshet långa perioder är betydligt högre än den för att få in folk i studier, säger Carl-Johan Stolt.

27 maj