Bevaka
Den svenska utbildningen

Den svenska utbildningen

”Näringslivet måste driva gymnasiets yrkesprogram”

Näringslivet måste bli mer direkt involverat i de gymnasiala yrkesprogrammen och i högre utsträckning både ut­forma och driva programmen, skriver Gymnasiekommissionen i en debattartikel på DN Debatt.

Gymnasiekommissionen finansieras av Svenskt Näringsliv men ledamöterna uppger att de arbetat fristående och själva står för rapporten. Bland ledamöterna märks Saabs koncernchef Håkan Buskhe, rymdprofessorn Christer Fuglesang och Googles Sverigechef Anna Wikland. Nu har gruppen tagit fram förslag för en reformerad gymnasie­skola där den haft företagens kompetensförsörjning som utgångspunkt.

Gymnasiekommissionen menar att tre huvudmål bör sättas upp. Det är att eleverna måste ges högre kunskaper och Sverige ska där ligga i OECD-toppen, utbildningen måste hålla samma höga nivå över hela landet och de gymnasiala yrkesutbildningarna måste bli riktigt attraktiva för att locka fler elever.

För att nå målen föreslår gruppen bland annat att detaljstyrningen av lärare och rektorer minskar, att snabbspår till lärarlegitimationer för specifika områden införs och att alla elever får individuella läroplaner i ett digitalt verktyg som utvärderar elevens kunskaper löpande.

Dessutom föreslår Gymnasiekommissionen att näringslivet ska få driva yrkesgymnasier.

”Det finns redan i dag flera, framgångsrika, exempel på yrkesgymnasier som drivs av företag. Det är erfarenheter vi måste ta tillvara när gymnasieskolan byggs om enligt vårt förslag”, skriver Gymnasiekommissionen på DN Debatt.

31 jan