Bevaka
Den svenska utbildningen

Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska utbildningen

”Låt era barn gå ett yrkesprogram”

Det finns gott om lediga platser på gymnasieskolans yrkesprogram. Men tyvärr anser bara tio procent av föräldrarna att deras barn bör gå ett yrkesprogram, trots att dessa snabbt leder till jobb. Det visar en granskning av den preliminära gymnasieantagningen som Svenskt Näringsliv gjort, skriver skolexperter från organisationen i en debattartikel i Aftonbladet.

”Det är olyckligt att så många platser på yrkesprogrammen står tomma. En bra yrkesutbildning leder snabbt till första jobbet och ger dessutom stora möjligheter till bra jobb genom hela yrkeslivet”, skriver Tobias Krantz, chef utbildning forskning och innovation, och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, på Svenskt Näringsliv.

Enligt granskningen finns det hela 2 103 lediga platser på bygg- och anläggningsprogram runt om i Sverige. 1 477 lediga platser på el- och energiprogrammet. 1 846 lediga platser på fordons- och transportprogrammet. Och 1 932 lediga platser på teknikprogrammet.

”Efter många år av färre sökande till yrkesprogrammen verkar trenden nu ha vänt. Det är förstås bra. Men ökningen är från låga nivåer och den går för långsamt. Mer behöver göras”, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.

Enligt dem har föräldrarna en viktigt roll i gymnasievalet. Men endast tio procent av föräldrarna anser att deras barn bör gå ett yrkesprogram. Motsvarande siffra för de högskoleförberedande programmen är 55 procent.

”Vi behöver alltså övertyga både föräldrar om att yrkesutbildning leder till goda framtidsutsikter”, framhåller debattörerna.

17 maj
JAN COLLSIÖÖ
Den svenska utbildningen

Plåtslagarutbildning hotas av nedläggning

Byggbranschen ropar efter utbildade plåtslagare. Trots det hotas nu den sista plåtslagarutbildningen i Stockholm av nedläggning.

Byggnadsplåtslagare har länge legat högt på Arbetsförmedlingens lista över bristyrken. Bara i Stockholm behövs cirka 2 000 nya plåtslagare de kommande åren. Men nu kan den sista utbildningen i yrket i regionen, på Stockholms byggtekniska gymnasium, vara på väg att stängas. Om det sker, är Uppsala närmaste ort för unga som vill bli plåtslagare. Samtidigt ska det, enligt planerna, byggas 140 000 nya bostäder i Stockholm de kommande 15 åren. Det motsvarar över 9 000 bostäder om året. Den accelererande bristen på plåtslagare innebär att den byggtakten knappat går att uppehålla.

– Det vore helt fel att lägga ner Bygg- och anläggningsprogrammet på Stockholms byggtekniska gymnasium i Kista. Nästan varenda företag inom byggbranschen som vi träffar skriker efter folk. Det gäller allt från plåtslagare, målare, golvläggare och snickare, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert Svenskt Näringsliv.

Orsaken är att det är för få elever på utbildningen vilket gör utbildningsplatserna dyra. Det är en utveckling som går att se i många andra hantverksutbildningar runt om i landet. Men att då lägga ner utbildningarna driver på det minskande intresset för hantverksutbildningar när de inte finns med som möjlighet och inspiration att välja den yrkeskarriären.

– Istället för att bara se elevunderlaget vika borde Stockholms stad kraftsamla tillsammans med branscherna. Vi har mycket att vinna på att få fler elever att välja yrkesprogrammen på gymnasiet. Förutom att det säkrar företagens skriande kompetensbehov är det utbildningar som leder direkt till jobb med bra löner, säger Johan Olsson.

23 apr