Bevaka
Den svenska arbetsmiljön

Ernst Henry Photography
Den svenska arbetsmiljön

Arbetsgivarna: ”Lagförslaget ett feltänk”

– Det är bra att regeringen vill satsa på säkra arbetsplatser, men det här lagförslaget var ett feltänk, säger Svenskt Näringslivs arbetsmiljöexpert Amelie Berg till Arbetsmarknadsnytt.

Uttalandet kommer efter att det står klart att regeringens kritiserade lagförslag som skulle ge utökade befogenheter till regionala skyddsombud sannolikt hamnar i papperskorgen.

En av dem som har ifrågasatt förslaget är Susanne Andersson Pripp, som driver Hotell Ett i Östersund.

– Regeringens förslag är helt fel väg att gå. Ett bättre sätt att lösa detta är att ge företagen utbildning och stöttning i sitt arbete för att förstå vikten av att någon på arbetsplatsen tar rollen som skyddsombud. Då får vi fler skyddsombud men också skyddsombud som känner den arbetsplats de är på. Och vi ska komma ihåg att även om ett företag idag inte har ett skyddsombud betyder inte att man inte aktivt jobbar med frågorna, sa hon till Arbetsmarknadsnytt i höstas.

Svenskt Näringsliv är inne på samma linje. Organisationen vill hellre se att regeringen underlättar för medarbetare som inte är fackanslutna att bli lokala skyddsombud. Det, menar hon, skulle vara en bättre lösning på alla arbetsplatser, men inte minst på dem där det inte finns några fackligt anslutna medarbetare.

– De regionala skyddsombuden har oftast inte tillräckligt god kännedom om varje enskild arbetsplats. Därför menar vi att arbetsplatserna blir både säkrare och tryggare om personer med god lokalkännedom blir lokala skyddsombud och kan samarbeta med arbetsgivarna, som ju är de som har huvudansvaret för skyddsarbetet, säger Amelie Berg.

23 apr