Bevaka
Den digitala vården

jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den digitala vården

Forskare: Nätläkare har blivit en symbolfråga

Nätläkare har kommit att bli en symbolfråga som i grunden handlar om spänningar mellan privat och offentlig sjukvård. Men samtidigt som nätläkare ofta kritiseras i debatten ökar antalet digitala patientmöten kraftigt. Det skriver Mårten Blix, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, på DI Debatt.

Många upplever det som besvärligt att besöka en vårdcentral, inte minst äldre eller andra som har svårt att gå, eller för boende i glesbygd. Då underlättar digitala vårdbesök, och dessutom undviks risken att bli smittad av andra sjuka patienter.

Digitala vårdmöten kostar skattebetalarna ungefär en tredjedel mindre än ett fysiskt vårdbesök. Men samtidigt är oron för ökade kostnader i sjukvården befogad, påpekar han. Ny teknik ger oftast ökad effektivitet men också högre utgifter. ”Det troliga är att utfallet beror på hur systemet är utformat”, skriver Mårten Blix.

”Fokus borde flyttas från nätläkarnas vara eller inte vara till frågan om vårdens finansiering som är både otydlig och komplex. Tekniken underlättar utförandet men skapar samtidigt en hävstång som förvärrar sedan länge florerande spänningar mellan privat och offentlig vård och mellan olika regioner.”

Ryckiga och okloka åtgärder kring nätläkare kan dämpa viljan till fortsatta privata investeringar och innovationer inom hela hälso- och sjukvården, skriver han och konstaterar att det dessutom sker när de behövs som mest – när befolkningen åldras och rekryteringsproblemen inom välfärden växer.

17 feb 2019