Bevaka
Demokrati, folkstyre

Staffan Löwstedt/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

Klimatfrågan – ett hot mot demokratin?

I en krönika i Dagens Nyheter resonerar Lena Andersson kring hur svårt det är att hamna rätt i klimatfrågan.

Hon jämför den med hur vi lyckats lösa tidigare miljöproblem. Skillnaden, menar hon, är att de tidigare miljöfrågorna varit mer konkreta. Klimatet ”har något allomfattande och abstrakt över sig”.

Däri ligger också svårigheten i att ta tag i problemet och föra en sansad debatt. Istället är det lätt att konstatera att det nuvarande ekonomiska systemet är ohållbart och omöjligt.

Men vad ska det ersättas med?

Konsekvensen blir att den unga generation, som nu är hänsynslös i sin kritik mot de tidigare generationer, har fritt spelrum eftersom kritiken blir allomfattande och abstrakt.

De unga ifrågasätter i princip allt som tidigare generationer åstadkommit.

”Någon insikt om de delikata avvägningar mellan legitima intressen som har gjorts och måste göras märks inte, och ingen påminner om det. I allt gällare tonläge manas vi att ”göra något”. Men vad, förutom att bli asketer? Sänka den globala temperaturen genom att eliminera utsläppen. Men hur? Vad ska kriminaliseras? Vilka företag ska slå igen, hur ska massarbetslösheten hanteras?”, frågar sig Lena Andersson.

Risken är, menar Lena Andersson, att vi i vår strävan efter ett ”nytt” ekonomiskt system där naturen och miljön omfattas av icke förhandlingsbara rättigheter också förhandlar bort vår egen frihet och demokrati.

30 sep 2019