Bevaka
Deklarationen

Laura Brandell Tham. Pressbild.
De svenska krispaketen

​Nya beskedet: Koncernbidrag för 2019 inget hinder för korttidsarbete

Efter den massiva kritiken mot koncernbidragsstoppet meddelar Tillväxtverket nu att koncernbidrag för 2019 inte är ett hinder för korttidsarbete.

Uppgifterna kommer ur ett pressmeddelande som myndigheten publicerade på fredagen för att förtydliga reglerna för koncernbidrag och aktieutdelningar.

– Stödet för korttidsarbete kom på plats väldigt snabbt. Frågan om värdeöverföringar är komplex vilket har krävt att vi utvecklar och preciserar våra svar över tid. Vi jobbar hårt för att lämna besked till företagen, säger Laura Brandell Tham, enhetschef på Tillväxtverket, i pressmeddelandet.

Myndigheten skriver att den principiella bedömningen är att arbetsgivare inte bör genomföra aktieutdelningar under det räkenskapsår då företaget får stöd, med undantag för aktieutdelningar som skett före den 16 mars 2020.

En aktieutdelning anses genomförd vid tidpunkten för utbetalningen. I vissa fall kan bolagsstämmans beslut påverka rätten till stöd. Exempelvis kan ett företag inte anses ha allvarliga ekonomiska svårigheter om bolagsstämman fattar beslut om aktieutdelning under en period när bolaget får stöd för korttidsarbete, även om den faktiska utdelningen planeras till en senare tidpunkt.

Tillväxtverkets menar också att koncernbidrag för räkenskapsåret 2019 inte påverkar inte möjligheten att erhålla stöd. För bolag med brutet räkenskapsår gäller samma sak för koncernbidrag som avser räkenskapsår fram till den 16 mars 2020.

– Koncernbidrag som härrör till räkenskapsåret 2019 är förenligt med stöd eftersom det skulle vara för krångligt för företagen att riva upp boksluten med alla de följdverkningar som det skulle leda till. Eftersom stödet handlar om att behålla sin personal i första hand vill vi inte att företag väljer bort stödet och säger upp personalen, säger Laura Brandell Tham till Di.

Myndigheten meddelar också att aktieutdelningar bedöms på annat sätt än koncernbidrag. Att ändra ett beslut om aktieutdelning är nämligen en mycket mindre ingripande åtgärd än att ändra bokslutet, vilket krävs för att återta ett koncernbidrag.

– Det statliga stödet för korttidsarbete ska användas till att stärka bolagets likviditet för att kunna behålla personal och kompetens i en akut ekonomisk kris. Att vi nu kan göra förtydligandet om koncernbidrag för 2019 beror på att koncernbidrag är en del av årsbokslutet, till skillnad mot sedvanlig aktieutdelning som stämman tar direkt beslut om, säger Laura Brandell Tham, i pressmeddelandet.

12 jun