Bevaka
De krisande kommunerna

PwC/Ekonomifakta
De krisande kommunerna

Missnöje med omogna kommuner

Offentlig sektor är långt ifrån bäst på digitalisering. Sektorn behöver rusta för att klara krav och förväntningar. Statistik visar att tre av fyra medborgare är missnöjda med hemkommunens digitala erbjudande, enligt en undersökning från revisions- och konsultföretaget PwC.

54 procent av de 165 kommuner och landsting som har svarat på frågor om den digitala mognadsnivån bedömer att de är i ett läge som motsvarar en tvåa på en femgradig skala. Endast två procent upplever att de har hög digital mognad, fyra procent har inte påbörjat digitaliseringen överhuvudtaget.

Kortsiktigt innebär det att kommuninvånare inte kan ta del av det digitala utbud som är en självklarhet i samhället i övrigt. På längre sikt ökar gapet mellan kommuner som hoppar på digitaliseringståget och de som står kvar på perrongen, framgår av undersökningen.

Ett framgångsrecept är att prioritera ekonomi och budget. Utmaningen är att modernisera den finansiella styrningen för att klara av snabba svängningar i investeringar och drift som följer i kölvattnet av digitaliseringen. Andra viktiga ingredienser för att lyckas är ett långsiktigt utvecklingsarbete och tydliga verksamhetsprocesser.

Lägesbeskrivningen avslöjar också att eldsjälar, men också engagerade chefer och politiker, driver digitaliseringen i hälften av landets kommuner och landsting. 33 procent säger att frånvaron av en politisk vision på området och likgiltiga chefer hindrar utvecklingen.

Enligt rapporten från konsultföretaget PwC, så styrs det interna arbetet i hög grad av hur medarbetare och chefer valt att organisera sitt arbete, snarare än medborgarnas efterfrågan på tjänster och tillgänglighet. 

Framgångsfaktorer för en lyckad digitalisering:

  • En politisk vision och ett engagerat ledarskap
  • Skapa ett långsiktigt utvecklingsarbete
  • Tydliga verksamhetsprocesser
  • Prioritera ekonomi och budget
21 okt