Bevaka
Dagens Samhälle

Mostphotos/Svensk Dagligvaruhandel
Regelkrånglet

Tobaksavgifter drar på sig kritik

Första juli började tobakslagen att gälla. Handlare, som vill fortsätta sälja tobak, måste ha ett tillstånd från kommunen.

I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter Svensk Dagligvaruhandel frågan hur kommuner hanterar administrationen kring tillståndsprövningen och vilka avgifter som kommunerna tar ut.

Enligt lagen ska kommunen tillämpa självkostnadsprincipen när nivån på tillståndsavgiften sätts, bara ta in avgifter som täcker kostnader.

En undersökning från Svensk Dagligvaruhandel visar på brister. Flertalet kommuner ligger på en kostnad för tillstånd- och tillsynsavgifter på runt 14 000 – 15 500 kronor. Lägg till detta att butikerna själva förser kommunen med dokumentation, som exempelvis egenkontrollprogram.

”Det låter mycket, för att enbart rådfråga andra offentliga aktörer som polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten”, skriver Daniel Liljeberg, näringspolitiskt ansvarig.

Han uppmanar därför kommunerna att börja använda e-tjänsten som Tillväxtverket och Folkhälsomyndigheten lanserade i somras, som gör det tydligare vilka uppgifter som företagen ska lämna in.

Artikelförfattaren pekar vidare på att dagligvaruhandeln består av mindre företag och butiker med små marginaler, där flertalet inte ens tjänar så mycket på tobaksförsäljningen som man förväntas betala in till kommunen.

”Om marginaler äts upp genom nya pålagor, som inte går att motivera utifrån självkostnadsprincipen, försvinner förutsättningarna att verka och ge service till medborgarna”, skriver Daniel Liljeberg i Dagens Samhälle.  

30 okt 2019
TT
Debatten om offentligt slöseri

Superförvaltning hos var fjärde kommun

Nästan 25 procent av landets kommuner samlar verksamhet under samma tak, visar en enkät från Dagens Samhälle. Samtidigt varnar forskare för maktkoncentration.

Knivsta är en av 67 kommuner som infört en superförvaltning. Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande, ser fördelar med modellen. Dels går beslutsfattandet snabbare, dels suddas gränserna bort mellan olika delar i förvaltningen.  

Många av de kommuner som gått över till en samlad förvaltning finns i glesbygden, enligt Dagens Samhälle.

I Leksand var ett motiv att motverka särintressen. Samtidigt kraxar olyckskorparna att det finns en risk att mindre verksamheter, som till exempel kultur och fritid, hamnar i skuggan av skola, vård och omsorg.

Det bekymrar inte kommunstyrelsens ordförande centerpartisten Ulrika Liljeberg. Varje område ska få den uppmärksamhet som det kräver, slår hon fast.

Ulrika Liljeberg värjer sig också mot en övertro på organisationsscheman.

– Med rätt ledarskap går allt att göra i vilka rutor som helst. Bra verksamhet sitter inte bara i organisationen, säger hon.

Kommunforskaren David Karlsson vid Göteborgs universitet höjer ett varningens finger. Maktkoncentration kan följa i spåren, då banden mellan höga tjänstemän och toppolitiker stärks, menar han.

– Relationen till direktören riskerar att bli den enda kontaktytan mellan den politiska ledningen och förvaltningen. Risken är att politikernas insyn i förvaltningens verksamheter minskar, säger han, skriver Dagens Samhälle.

25 sep 2019