Bevaka
Dagens Samhälle

Läget i svenska skolan

”Invandrarelevers skolsegregation har minskat”

Segregationen i skolan ökar. Det är ett standardargument i skoldebatten. Men faktum är att för elever med invandrarbakgrund har den minskat. Det visar siffror från Skolverket. ”För en bred, ärlig och nyanserad debatt är det av största vikt att all seriös forskning uppmärksammas”, skriver sociologen Tommy Wallster i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Alla elever i Sverige ska ha en likvärdig skola. Men debatten de senaste åren, ofta med stöd av alarmerande PISA-undersökningar, hävdar att likvärdigheten minskar och att det är segregationen som är den stora boven.

Men det stämmer inte, menar Tommy Wallster och hänvisar till forskning från olika håll, bland annat Skolverket vars data” visar att skolsegregation utifrån migrationsbakgrund avstannat och till och med minskat sedan åtminstone ett tiotal år tillbaka. För utrikesfödda har den i princip minskat ända sedan 2003. Visserligen har segregationen utifrån utbildningsbakgrund ökat något jämfört med 90-talet. ”Men skolsegregation utifrån migrationsbakgrund har avtagit eller stabiliserats under senare år. Även skolsegregationen utifrån socioekonomisk bakgrund verkar ha stabiliserats de allra senaste åren.” Slutsatsen ger alltså inget stöd för påståendet att skolsegregationen generellt ökat under senare år, än mindre att den alltjämt ökar.”

”För en bred, ärlig och nyanserad debatt är det av största vikt att all seriös forskning uppmärksammas. Om inte riskerar vi att fokusera på fel saker i bedömningen av svensk skola. Och därmed vilka åtgärder som krävs.”

3 feb