Bevaka
Corona - tips och råd

Corona - tips och råd

Starta din nya marknadsföringsstrategi idag – här är tipsen

I svåra tider som dessa måste företag tänka igenom sin marknadsföringsstrategi. Det skriver Brendan M. Egan, grundare och vd för Simple SEO Group, på Entrepreneur.com.

”Tänk på din marknadsföringsstrategi på kort, medellång och lång sikt, och var medveten om var i din strategi du ska göra förändringar”, skriver han.

Han fortsätter: ”Den kortsiktiga strategin handlar om tre månader, och det är under denna period som nuvarande kris kommer att ha störst negativ inverkan”.

På kort sikt kan företag ta kontroll över lättkontrollerade faktorer, såsom marknadsföring på sociala medier och sökmotorer. Som exempel nämner Brendan M. Egan en större restaurangkedja i USA som är stängd för gäster, men som erbjuder gratis hemkörning och har marknadsfört det brett. Resultatet? Omsättningen ökar, trots krisen.

Marknadsföringsstrategi på medellång sikt handlar om tre till nio månaders horisont, och här är det viktigt att analysera vilken taktik man ska använda samt uppskatta förväntat resultat. Fokus bör ligga på de produkter som är mest kritiska för företaget och som fortfarande efterfrågas.

”Om ditt företag kan gå runt eller till och med räkna med en liten vinst på lång sikt bör du i den medellånga marknadsföringsstrategin satsa på så mycket marknadsföring som möjligt, även om det innebär lägre vinst på medellång sikt. Målet måste alltid vara att överleva”, fortsätter Brendan M. Egan.

Rekommendationen för den långsiktiga marknadsföringsstrategin på ett till tre år är att inte göra några större förändringar på grund av den nu rådande krisen, eftersom stora förändringar kan skada företaget på sikt.

25 mar