Bevaka
Cecilia Skingsley

Lars Pehrson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den digitala utvecklingen

Riksbankens e-krona risas: ”Ett riskfyllt experiment”

När Riksbanken vice riksbankschef Cecilia Skingsley redogjorde för sitt nyligen aviserade e-kronaprojekt på torsdagen, möttes initiativet med stor skepsis av bankföreträdare och forskare, skriver IDG.

Johanna Lybeck Lilja, strategisk rådgivare på Nordea, ifrågasatte bland annat om e-kronan har vad som krävs för att förenkla digitala betalningar. Hon varnar också att systemen skulle bli mer instabila när människor snabbare kan flytta sina pengar vid ett läge av finansiell stress.

– Intressant att bankerna lyfter fram den finansiella stabiliteten och effekterna av e-kronan – det är som om de vore gjorda av glas. Det finns ingen hejd för vad som skulle hända om vi inför denna lilla e-krona, svarade då Skingsley, enligt tidningen.

Samtidigt såg Peter Englund, professor emeritus i finansiell ekonomi, e-kronan som en lösning i jakt på ett problem, alltså att statligt utgivna kontanter håller på att fasas ut till förmån för banköverföringar. Även om det är naturligt om man som utgivare frågar sig hur man ska anpassa sig så är det oklart vilket problem man försöker undanröja, menar han.

– Att sedlar trängs undan för vardagsärenden är mer ett socialt problem för dem som inte kan eller vill anpassa sig till digitala betalningar, säger han.

Totalt sett ser han e-kronan som ”ett riskfyllt socialt experiment” med svårbedömbara effekter på finansiell struktur och stabilitet.

23 nov 2018