Bevaka
Cecilia Fahlberg

Arbetsförmedlingens framtid

Förslag till styckad Arbetsförmedling hyllas och sågas

Skapa ny myndighet för kompetensförsörjning och lämna över kontrollen av arbetslösas aktiviteter till a-kassorna. Det är ett par åtgärder som regeringens utredare föreslår för att förändra Arbetsförmedlingen, rapporterar SVT.

Men förslaget väcker blandande reaktioner, skriver Arbetsmarknadsnytt.

– En ny arbetsmarknadsmyndighet ska fokusera på myndighetsutövning, själva arbetsförmedlandet utförs bäst av fristående matchningsföretag, säger Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega.

Han får medhåll från Martin Elfgren Lilja, tillförordnad förbundsdirektör för Kompetensföretagen.

– Våra medlemmar har redan idag väl upparbetade kontakter med arbetsgivare över hela landet. Dessutom vet vi att arbetsgivare generellt har mycket lågt förtroende för Arbetsförmedlingen, så det kommer att ta ljusår för dem att etablera kontakter och få det anseende som våra medlemmar redan har, säger hon.

Men Andreas Bergström på tankesmedjan Fores är inte lika säker på att en privatisering är enbart positiv.

– Det bästa vore att stegvis utvidga dagens system för stöd och matchning, utvärdera och lära sig av erfarenheterna. Fungerar det bra kan det vara rimligt att om några år landa i en ren upphandlande myndighet. Fungerar det mindre bra kommer vi vara glada att vi tog det försiktigt. Det finns ju dåliga erfarenheter med lotsar och coacher, och även med upphandling i andra välfärdssektorer, säger han.

Martina Elfgren Lilja vänder sig emot att a-kassorna skulle ta över ansvaret för kontrollen över arbetslösas aktiviteter.

– Den uppgiften borde lämpligen ligga hos Försäkringskassan eller liknande, säger hon.

25 okt 2018