Bevaka
Brexit

Maria Agrell / Maria Agrell / Handelskammaren
Brexit

Hård brexit slår mot svenska jobb - så drabbas ditt län

8 200 svenska jobb försvinner om Storbritannien lämnar EU utan ett frihandelsavtal. Värst drabbas Stockholm, men en hård brexit kommer att slå mot hela landet. Det visar en rapport från Stockholms Handelskammare och analysföretaget Oxford Economics.
– Även om flest jobb riskerar att försvinna i de stora länen så kan effekten av Brexit i många svenska län bli smärtsam, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.
Sammanlagt väntas en hård brexit kosta Sverige 8 200 jobb. Flest jobb försvinner i Stockholm. Där försvinner över 2 000 jobb. Näst värst är de andra två storstadslänen, Västra Götaland, som riskerar nästan 1 500 jobb, och Skåne, som riskerar 1 000 jobb.
Anledningen till att en hård brexit skulle slå hårt mot hela Sverige är landets exportdrivna ekonomi.
– Internationalisering och export är viktiga tillväxtmotorer för Sverige. Om förutsättningarna förändras gentemot en av våra större affärspartners så får det så klart negativa effekter för i princip samtliga län. Därför finns det anledning att agera även lokalt och regionalt för att dämpa effekterna av brexit, säger Andreas Hatzigeorgiou.
Han efterlyser handlingskraft från regeringen.
– Just nu finns ett tidsfönster som jag tycker att regeringen bör utnyttja för att arbeta med reformer som stärker näringslivsklimatet och rustar företagens motståndskraft för att dämpa effekterna av Brexit, säger Andreas Hatzigeorgiou.

8 maj