Bevaka
Börs

Richard Drew / TT Illustrationsbild.
Börsfallet

Börskaos världen över – så ska du agera nu

Det har skakat rejält på världens börser under julhelgen, bland annat på USA-börsen, som rasade 2,7 procent på julafton och sedan rekylerade 5 procent på annandagen, enligt DI.se. Samma mönster kunde skönjas på Tokyobörsen, som backade kraftigt på juldagen för att sedan återhämta sig under gårdagen, rapporterar Affärsvärlden.

Stockholmsbörsen hade öppet sin första dag igår och slutade på röda siffror med ett ras på 1,6 procent. Bland annat tappade SSAB 4,5 procent, Ericsson 3,3 procent och Telia 3,1 procent.

Även Europabörserna, såsom London, Frankfurt och Paris, sjönk under gårdagen.

Det finns en stor oro för fortsatt kaos, vilket bland annat beror på en oro för en kallare konjunktur 2019 och förväntade räntehöjningar från flera centralbanker runtom i världen.

Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, tror dock på en stabilisering av börsen och en uppgång under 2019, men varnar samtidigt för stigande risker.

Jonas Olavi, chef för Alfred Bergs nordiska team för taktisk allokering, menar att handelskrig och åtstramande centralbanker med stigande räntor höjer riskerna på börsen.

– Om vi var för positiva inför 2018 så är vi sannolikt för negativa inför 2019, säger han till Privata Affärer.

Enligt SvD Näringsliv har marknaden nu varit nära 20 procent under toppen, där den så kallade björnmarknaden råder. Sådana tapp har historiskt sett följts av nya nedgångar och oro som hållit i sig i uppemot två år. Frågan är huruvida dessa svängningar och osäkerhet håller i sig.

Här är experternas tips på hur du bör agera på börsen under 2019:

  • Sparare med kortare horisont än tre år bör fundera på att kliva av börsen.
  • Investera i mer defensiva sektorer, till exempel läkemedel och dagligvaruhandel.
  • Investera i bolag som har låg skuldsättning och därför klarar lite högre räntor, i kombination med god vinsttillväxt och gärna utdelning.
  • Många globala investerare riktar nu in sig på tillväxtmarknader, framför allt i Asien, eftersom de har fallit så pass kraftigt i år. Det vara klokt att ha koll på dessa marknader.
27 dec 2018
Peter Malmqvists analys

Så fick vi det starkaste vinstrallyt i modern tid

De senaste tjugo åren är nog den längsta period av hög avkastning, som svensk industri någonsin upplevt. Även årets vinstutveckling är mycket stark.

Summerar vi börsbolagens vinster för det tredje kvartalet 2018, kan konstateras att vinsterna ligger 12 procent över motsvarande kvartal för ett år sedan. Det är tredje kvartalet i rad med tvåsiffrig tillväxt och det är det 22:a kvartalet i rad, som fler än hälften av börsbolagen visar vinstökningar.   

Vinster är dock ett trubbigt begrepp, särskilt på Stockholmsbörsen. Det beror på att enstaka storbolag ofta har stor inverkan på utvecklingen. Denna gång är det Ericsson, som för ett år sedan redovisade blodröda förluster, men detta kvartal faktiskt en vinst. Ericsson svarar därför ensamt för en stor del av börsbolagens vinstökning. Å andra sidan, finns det alltid en del storbolag som redovisar stora omstruktureringskostnader eller andra engångskostnader.    

För att få ett grepp om den underliggande vinstutvecklingen, mäter jag därför mediantillväxten (mittföretaget i populationen) för de rapporterande bolagen. Då blev det senaste kvartalets tillväxt 10 procent och det var 19:e kvartalet i rad med tillväxt. Det råder därför ingen tvekan om att börsbolagen har haft högkonjunktur under flera år och just nu är den brännhet.

Två sektorer sticker ut. Det är banker och verkstadsföretag. De senaste åren tar de ungefär en tredjedel vardera av börsens samlade vinst. Sektorerna utvecklas dock väldigt olika. Verkstadsföretagen är börsens starkaste sektor de senaste kvartalen, tack vare en stark internationell konjunktur, samtidigt som den svenska kronan varit svag. Därför går exportföretagen som tåget.

Sedan vi släppte kronan fri 1993, har vi aldrig tidigare kombinerat en stark internationell konjunktur med en svag krona. Eftersom samtidigt löneökningstakten ligger kring 2 procent, liksom inflationstakten, forsar pengarna in i exportbolagen. I bankerna är tillväxten inte lika hög, utan handlar mer om enstaka procent. Å andra sidan är bankerna mycket stabila och har lyckats leverera höga vinster ända sedan mitten av 1990-talet. Enda undantaget var 2008, då banker med stor verksamhet i Baltikum och Ukraina drabbades av kraftiga förluster. På hemmaplan har däremot svenska banker varit stabilt lönsamma i över tjugo år.

En sektor har däremot fått det tuffare. Det är byggindustrin. De senaste tre kvartalen har vinsterna faktiskt fallit i börsens byggrelaterade företag. De flesta byggbolag har dock fortfarande goda vinstnivåer, eftersom byggprojekten är långa och avmattningen i bostadsbyggandet fortfarande är färsk. Lägger vi däremot in även andra bolag som är beroende av efterfrågan inom byggsektorn, ser det tuffare ut. Nedgången i bostadsbyggandet, som kommit väldigt snabbt, ökar osäkerheten och får svenskarna att skjuta även på ombyggnadsprojekten. Dämpningen är oroande med tanke på att räntorna fortfarande är rekordlåga.

Så vad blir slutsatsen för vinstutvecklingen? Att vinsterna är starka och har varit det under många år. Därtill kan läggas att börsbolagens avkastning varit spektakulär även de senaste 20 åren. Visst finns det dippar, som efter IT-kraschen 2001-2002, eller finanskraschen 2007-2008, men totalt sett har avkastningen på eget kapital legat häpnadsväckande högt. Genomsnittet för de senaste 20 åren är hela 13 procent, samtidigt som inflationstakten varit i genomsnitt 1,2 procent och löneökningstakten i den privata sektorn stannat på 2,8 procent. De senaste tjugo åren är därför troligen den starkaste period som svenska företag upplevt, i alla fall i modern tid.

14 nov 2018
Anders Haskels aktier

fPlus nya krönikör: Aktien som står säker i börsturbulensen

På nytt har vi ett läge där börsen präglas av ökad osäkerhet. Som så ofta tidigare utlöses kursfallen av en kombination av olika orsaker. Risken för en inbromsning i ekonomin anses ha ökat och många företagsledare uttrycker sig mer försiktigt om framtiden än de gjort tidigare. Samtidigt är räntan på väg uppåt, framför allt i USA.

Hotet från ett handelskrig kastar marknaden mellan hopp och förtvivlan. Till detta kan nämnas sådant som osäkerhet kring brexitprocessen och Italiens budgetunderskott.

Det finns alltid ett stort inslag av psykologi i samband med nedgångar på börsen. Rädsla tar överhanden och leder till försäljningar som vi inte skulle ha gjort i ett ljusare klimat.

Ska jag sälja är kanske den vanligaste frågan jag får i detta läge. Standardsvaret är nej förutsatt att aktierna är tänkta att ägas under lång tid samt att personen som frågar inte mår dåligt av att se kurserna på sina aktier falla på kort sikt. Ett av mina viktigaste argument bakom strategin att behålla är att det för de flesta kommer att innebära en stor utmaning att lyckas med konsten att köpa tillbaka aktierna i ett mer gynnsamt kursläge.

Sedan gäller det naturligtvis att äga rätt aktier och som jag ser det bör basen i portföljen består av företag med något så när förutsägbara framtidsutsikter på åtminstone 4-5 års sikt. Att äga rätt kvalitetsföretag blir än mer viktigt under turbulenta tider.

Investmentföretaget Investor har historiskt sett varit en av de absolut bästa basinvesteringarna i en svensk aktieportfölj och kommer med hög sannolikhet att så vara även i framtiden.

Det spelar i stort sett ingen roll hur långt bakåt i tiden vi tittar. Alla som har ägt Investor-aktien sedan början av 2017 eller längre och även de flesta som inhandlat aktien i år har en avkastning som slår börsens genomsnittsaktie.

Med en kärna bestående av företag som hör till de ledande inom sina respektive områden ser förutsättningarna mycket bra ut även framöver.

Drygt 70 procent av tillgångarna finns inom den grupp som Investor benämner Noterade Kärninvesteringar. De tre största innehaven som i tur och ordning är Atlas Copco, ABB och SEB svarar i sin tur för en tredjedel av de totala tillgångarnas värde. För att en långsiktig investering i Investor ska bli framgångsrik är det nästan nödvändigt att dessa tre innehav får en i alla fall hyfsad utveckling.

Det samma gäller onoterade Mölnlycke, verksamt inom sårvård och engångsprodukter vid operation. Baserat på Investors bedömning av marknadsvärdet väger Mölnlycke tyngst i portföljen av samtliga innehav inklusive de noterade bolagen.

Även om relativt få innehav har stor påverkan på Investoraktiens framtida värdeutveckling är det naturligtvis viktigt hur portföljen totalt sett utvecklas. Bland de onoterade innehaven finns vid sidan om Mölnlycke ytterligare några bolag, däribland rullstolsföretaget Permobil, som nått en storlek där fortsatta framgångar får ett tydligt genomslag på substanstillväxten.

Av betydelse är också Investors investeringar i riskkapitalbolaget EQT:s olika fonder som under lång tid gett ett rejält kassaflöde tillbaka till Investors aktieägare.

Aktien har som jag varit inne på under lång tid levererat en avkastning som slår de flesta aktieinvesterares avkastningskrav. Den långsiktiga stabiliteten i Investor speglas dessutom av utdelningen som höjts varje år sedan 2009 då den var oförändrad jämfört med finanskrisåret 2008.

Vid aktuell kurs strax under 400 kronor handlas aktien till en rabatt närmare 25 procent i förhållande till substansvärdet. Även om det kommer att finnas kvar en rabatt är aktien långsiktigt attraktiv på nuvarande nivå.

6 nov 2018
Tomas Oneborg / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Affärslegend tror på börsen - men det blir ryckigt

– Börsen fortsätter trendmässigt uppåt, men med fortsatt hög volatilitet.

Det säger Arne Karlsson, styrelseledamot i Maersk och före detta vd för Ratos. Han berättar i EFN:s börslunch att han ännu så länge ser positivt på utvecklingen på börsen.

Så länge det inte blir lågkonjunktur och de strukturella hoten inte realiseras – till exempel de geopolitiska hoten – ser han ingen anledning till oro.

– Jag tror att det handlar om den här dualiteten mellan å ena sidan låga räntor och tillgång till hög likviditet, och god vinstutveckling, och å andra sidan mängder av hot. Beroende på styrkan i de här krafterna så får vi en ryckig utveckling. Men ännu så länge dominerar den positiva sidan, säger han till EFN.

Samtidigt levererar han ett varningens ord:

– I alla kriser ska man titta efter var de högsta belåningarna finns för det är där ränteuppgångar och konjunkturnedgångar träffar hårdast, säger han till EFN.

DI:s Henrik Mitelman bedömer också att börsen fortsättningsvis har potential. ”Det är sällan som börsen kraschar innan den har lyft”, skriver han. ”Mer traditionella "value stocks" har sjunkit och Stockholmsbörsen är oförändrad under de senaste tre åren, samtidigt som vinsterna har lyft”, skriver han.

fPlus börsanalytiker Peter Malmqvist skrev i sin senaste krönika att de små börserna, som Stockholmsbörsen, historiskt har bättre avkastning.

30 okt 2018