Bevaka
Bolån

Den turbulenta bomarknaden

Ekonomer: Då kan det bli minusräntor på bolån

Det kan bli minusräntor på bolån om vissa förutsättningar uppfylls. Det menar ekonomer som Nyhetsbyrån Direkt pratat med, skriver DI.

Vid ett försämrat konjunkturläge skulle Riksbanken sätta in åtgärder som sänker bolåneräntorna under noll. Bostadsrättsföreningar kan till och med få betalt för att låna, enligt vissa scenarior.

Macrobonds chefsekonom Roger Josefsson menar att Riksbanken antagligen skulle behöva sänka reporäntan ned mot –2 procent för att bolånenivåer ska kunna komma ned till negativt territorium, som i exempelvis Danmark.

– Men det är inte bara en ränta, styrräntan, som centralbankerna har som verktyg, det skulle kunna tänkas att Riksbanken vid en konjunkturavmattning riktar stimulansåtgärder mot särskilda typer av utlåning, säger Roger Josefsson till DI.

Danska banker har börjat påföra negativa räntor på förmögna kunders konton. Därutöver har det rapporterats om vissa bolån med negativa räntor. Roger Josefsson understryker dock att Danmark har en annan struktur på sin bolånemarknad.

Håkan Larsson, boekonom på Villaägarna, utesluter inte att negativa bolåneräntor och menar i ett resonemang att det inte är "otänkbart på lite sikt".

– Redan i dag finns det större bolag som kan låna till minusränta. Om Riksbankens penningpolitik blir mer expansiv skulle åtminstone större bostadsrättsföreningars låneräntor kunna röra sig ned mot noll, säger Håkan Larsson till DI.

30 aug