Bevaka
Böcker

Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Momsen på nättidningar

Oklar effekt av sänkt moms på digitalböcker

Om drygt två månader sänks momsen på digitala böcker. Effekten blir skärpt konkurrens för den traditionella bokhandeln, säger en forskare till TT. Inte alls hävdar branschen som tror på oförändrade priser.

I många år har momsen på digitala tidningar och böcker varit 25 procent, samtidigt som tryckta böcker och tidningar bara har haft 6 procents moms. Både tidningsbranschen och bokbranschen har kämpat för sänkt moms på digitala publikationer.

Ett hinder har varit att EU har motsatt sig sänkt digitalmoms men i höstas gav EU med sig efter krav från den svenska regeringen. I mars blev det klart att momsen sänks vid halvårsskiftet från 25 till 6 procent.

Det råder dock delade meningar om vad som sker när det blir samma låga momssats för alla publikationer, tryckta och digitala.

– Den sänkta momsen på digitala böcker innebär skärpt konkurrens för bokhandeln och för tryckta böcker. Många oroar sig för att den sänkta momsen på digitala böcker kan få negativ inverkan på de tryckta böckerna, säger Erik Wikberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Det är de digitala böckerna som står för all tillväxt inom bokbranschen och numera är fyra av tio sålda böcker digitala.

– Det gör momsfrågan ännu mer viktig än tidigare, säger Wikberg.

Men alla håller inte med honom om att tryckta böcker och traditionell bokhandel möter en tuffare verklighet när digitalmomsen sänks.

– Det blir ingen skillnad. Det som är stort i dag är de digitala prenumerationstjänsterna. Jag tror inte att de kommer att sänka sina priser när momsen sänks och därmed påverkas inte den traditionella bokhandeln, säger Mats Ahlström, ordförande i branschorganisationen Svenska bokhandlareföreningen.

Inte heller Kristina Ahlinder, vd för Svenska förläggareföreningen, tror att den sänkta digitalmomsen skapar en tuffare marknad för tryckta böcker eller traditionell bokhandel.

– Priset på digitala böcker är redan lågt, förtjänsten på varje såld digital bok är betydligt lägre än för tryckta böcker. Det är inte säkert att priset på digitala böcker kommer att sjunka särskilt mycket när momsen sänks. Sänkt digitalmoms missgynnar inte tryckta böcker, säger Kristina Ahlinder.

23 apr 2019
Anders Ahlgren/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimathotet

Svenska klimatboken som får genklang i världen

I Sverige sveper klimatdebatten fram som en flodvåg. Men boken ”A Bright Future: How Some Countries Have Solved Climate Change and the Rest Can Follow” har inte fått stor uppmärksamhet.

Boken, skriver av Joshua S. Goldstein och Staffan Qvist, har ett tydligt svar på klimatutmaningen – lösningen stavas kärnkraft. Författarna är en amerikansk statsvetare och en svensk ingenjör, vilket bland annat New York Times gör en poäng av.

Johan Anderberg, krönikör i Affärsvärlden, anser att boken borde läses även av svenska debattörer.

”Om du inte hört talas om boken är det inte så konstigt. Trots att den publicerades redan i januari, trots att den till stor del handlar om Sverige, och trots att den fått en hel del internationell uppmärksamhet – däribland en uppskattande recension i New York Times – har den förbigåtts med tystnad i Sverige”, skriver han.

Energy Reporters är en nyhetssajt som bevakar energi- och miljöfrågor i Europa. Sajtens recensent John Bowlus skriver att boken är ”ett mycket välkommet tillägg till debatten om vår planetens framtid”.

Financial Times recensent Ed Crooks håller med, men han har samtidigt flera invändningar mot slutsatserna i boken:

”Om utsläppen av växthusgaser ska sänkas måste den ske genom en blandning av teknik, inklusive förnybar energi, åtgärder som ökar energieffektiviteten, koldioxidlagring, kärnkraft, kolavskiljning och många andra lösningar”, skriver han.

21 mar 2019