Bevaka
Blockpolitik

TT
Ledarsvepet

Ledare: Sverige har mycket att lära av finsk pragmatism

Riksdagsvalet i grannlandet har diskuterats flitigt på svenska ledarsidor de senaste dagarna men trots det konstaterar flera av dem att bevakningen har varit bristfällig. Enligt Lars Ströman på Nerikes Allehandas ledarsida betraktas finsk politik ofta med en överlägsenhet. Han menar dock att Sverige har mycket att lära av den finska pragmatismen där blockpolitiken är svag och ideologiska motståndare inte sällan styr ihop. ”Att Liberalerna och Centerpartiet inte sitter i regeringen är till exempel en snuttefilt till dem som inte vill överge Alliansen, trots att Alliansen inte längre existerar” skriver han. Eskilstuna-Kurirens ledarsida spekulerar i potentiella regeringsbildningar och beklagar sig över Centerns nederlag. De menar att partiets förlust ligger i att de givit vika åt de höger-konservativa partierna. ”Hade de i Finlands center tänkt mer som Annie Lööf hade detta inte hänt”.

Då en majoritet krävs för regeringsbildning i Finland återstår det nu att se vilka partier som sluter upp med SDP. Kring detta reflekterar Håkan Boström på Göteborgs-Postens ledarsida samtidigt som han oroar sig över den politiska splittringen som valresultatet visar på. Han pekar också på högerpopulistiska partiers bristande förmåga i att sitta i regeringsställning. ”Erfarenheten som finns talar för att grundproblemet med de högerpopulistiska partierna i Norden helt enkelt inte är att de driver regeringar i en extremistisk riktning, utan att de är opålitliga och instabila när det kommer till att ta regeringsansvar”.

18 apr 2019