Bevaka
Bilism

Den svenska konjunkturen

Nu vänder konjunkturen – ”den bästa tiden är bakom oss”

Världsekonomin bromsar in kraftigt nästa år och Sverige följer med i nedgången, skriver Teknikföretagen i sin nya konjunkturrapport.

Teknikföretagen tror att den globala tillväxten växlar ned på bred front under 2019. Avmattningen sker i EU, Storbritannien, Kina och Japan. USA är ett undantag tillfälligt. Världshandeln har bromsat in från en årstakt av drygt 5 procent under 2017 till 3,5–4 procent. Industriproduktionen har minskat från 4 till 3 procent.

Sverige, som är en liten exportberoende ekonomi, påverkas starkt av den internationella utvecklingen, skriver Teknikföretagen. En tydlig global avkylning kombinerat med rejält fallande bygginvesteringar blir ansträngande. Mycket tyder dessutom på att industriinvesteringarna kommer att bromsa rejält framöver. Produktionen i svensk teknikindustri väntas öka med 6,0 procent i år och sedan falla till 1,0 procent 2019. En sådan låg tillväxtsiffra har inte synts sedan eurokrisen, skriver DI.

Samtidigt gynnas hushållen av fortsatt låga räntor
och relativt god inkomsttillväxt, vilket förhoppningsvis förhindrar en regelrätt lågkonjunktur, enligt Teknikföretagen.

– Vi har haft det bästa bakom oss när det gäller tillväxt, sa Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall vid en pressträff på tisdagen, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Teknikföretagen tror också att BNP-tillväxten bromsar in till bara 1,0 procent nästa år.

20 nov 2018