Bevaka
Berg

Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Hamnkonflikten

Hamnarbetarförbundet: Våra krav är inte orimliga

”Vi är beredda att teckna samma avtal som Sveriges Hamnar redan har med Transportarbetareförbundet”, skriver Martin Berg, styrelseledamot i Hamnarbetarförbundet i en debattartikel i DI.

Syftet med hamnkonflikten är att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal med Sveriges Hamnar, som i stället erbjudit ett likalydande avtal med en bilaga som säger att förbundet skulle avtala bort flera fackliga rättigheter, menar Martin Berg i debattartikeln.

Sedan den 23 januari pågår en konflikt där Hamnarbetarförbundet genomför punktstrejker i olika hamnar över hela landet. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har svarat med lockouter.

Tidningen Arbetsmarknadsnytt har granskat Hamnarbetarförbundets krav och kommit fram till att förbundet erbjudits allt det har begärt, utom ett så kallat förstahandsavtal. Bland annat får Hamnarbetarförbundet rätt att utse skyddsombud, utökad rätt att företräda sina medlemmar i fackliga förhandlingar, rätt till facklig tid och rätt till fackliga lokaler på arbetsplatserna.

Nu vill Hamnarbetarförbundet också ha ett eget förstahandsavtal och rätten att förhandla lokala avtal. Arbetsmarknadsnytt uppger att eftersom det redan finns ett förstahandsavtal mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet och det avtalet är utformat som det är, så är det bara möjligt med ett andrahandsavtal, också kallat hängavtal, vilket de har erbjudits av såväl arbetsgivarna som medlarna.

Det avtalet skulle ge Hamnarbetarförbundet samma rättigheter som Transport när det gäller att företräda sina medlemmar. Detta bekräftar Erland Olauson, tidigare avtalssekreterare på LO.

– Med ett andrahandsavtal kan Hamnarbetarförbundet på samma sätt som Transport företräda medlemmar i tvister, mbl-förhandla och så vidare. De får samma rättigheter, säger han till tidningen Lag och avtal.

30 jan 2019