Bevaka
Arbetskraftsbrist

Framtidens arbetsmarknad

Allt fler nobbar anställning – gigjobben tar över

Arbetsmarknaden är i förändring – allt fler väljer att starta eget och frilansa istället för att söka anställning. Detta för att allt fler arbetstagare söker frihet och flexibilitet istället för trygghet, vilket i sin tur ställer nya krav på arbetsgivare och beslutsfattare, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.

Företaget Tingent har en enkel affärsmodell – att matcha egenanställda konsulter med uppdragsgivare inom telebranschen. Sedan förra året har de haft en kraftig ökning av ansökningar från utvecklare som söker uppdragsgivare – på hela 110 procent.

Enligt forskaren Anders Parment, vid Stockholms universitet, är gigjobben här för att stanna. Dagens arbetssökande är fortfarande ute efter trygghet, men man är också redo att prioritera annat så som arbetsmiljö, sociala nätverk och arbetsplatsens lokalisering. Något som gigjobben kan erbjuda.

Men den ökande efterfrågan på flexibilitet och frihet innebär också nya krav på företag. Arbetsgivare måste ändra sin syn på gigjobbare och gigekonomin, bland annat för att kunna stävja rekryteringssvårigheterna, skriver Dagens Industri.

– Att företag inte riktigt lyckats ställa om gör att vi har en onödigt stor arbetskraftsbrist. Företagen måste bli bättre på att utvärdera sitt behov och se möjligheterna istället för svårigheterna med att ta in tillfällig arbetskraft, säger Stefan Westerberg, seniorekonom vid Stockholms Handelskammare, till Dagens industri.

23 jul
Kompetenskrisen

Skriande kompetensbrist i Stockholm

Läget är extremt. På kort tid har Stockholm gått från en ”påtaglig arbetskraftsbrist” till en ”extrem arbetskraftsbrist”. Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms handelskammare, levererar klartext när han beskriver arbetsmarknaden i huvudstadsregionen.

I en färsk rapport, Kompetenskrisen hotar företagen, lyfter Stockholms handelskammare fram ett antal problem kopplade till Stockholms arbetsmarknad, men som finns i hela Sverige, enligt redaktionen på Svenskt Näringsliv.

Bland annat är utbildningarna inte anpassade efter näringslivet efterfrågan.

– Utbildningsväsendet måste rikta tydligare insatser mot de kompetenser där bristen är störst. Det finns inget som tyder på att den blir mindre framöver – snarare tvärtom, säger han.

Företag som inte hittar arbetskraft tvingas säga nej till affärer och kan inte växa i den utsträckning som annars vore möjlig. Vissa väljer då att förlägga delar av sin verksamhet i andra länder.

Rapporten visar också att Stockholm drabbas hårdast av kompetensbristen. Här finns 40 procent av landets vakanser, trots att bara en dryg femtedel av den arbetsföra befolkningen finns i huvudstaden.

En orsak är att ekonomin är starkt beroende av högkvalitativa tjänster inom teknik och finans, branscher där bristen på kompetens är allra störst.

– Digitaliseringen är en stark kraft som kräver att vi alla tänker till på vilka kompetenser vi har och vilka vi behöver i framtiden, säger Stefan Westerberg till redaktionen.

20 maj