Bevaka
Annika Winsth

Riksbankens räntepolitik

Attacken: ”Riksbanken har lekt med elden”

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, framför nu hård kritik mot Riksbanken och en inflationspolitik som resulterat i att den svenska kronan sjunkit med 30 procent de senaste åren, skriver Finansliv.

Den förda politiken har inte bara sänkt den svenska kronan utan också drivit upp hushållens skuldsättning till ohälsosamma nivåer vilket sammantaget ökat riskerna i den svenska ekonomin.

–Riksbanken har vid flera tillfällen då kronan varit svag sagt att kronan inte får stärkas för snabbt och att det inte är Riksbankens jobb att stärka kronan. När kronan ligger över 10 euro är det anmärkningsvärt. Jag tror inte Riksbanken fullt ut har reflekterat över vilka risker en svag krona bygger upp i svensk ekonomi, säger Annika Winsth till Finansliv

För att kronan ska kunna stärkas menar Annika Winsth att Riksbanken tydligt måste visa att den är bekymrad över växelkursen.

Problemet är att Riksbanken målat in sig i ett hörn. Den måste dels ta hänsyn till hushållens stora skulder men också till den svaga kronan. Om krisen kommer betyder det att Riksbankens handlingsutrymme är begränsat, menar Annika Winsth.

För om Riksbanken bestämmer sig för att försvara kronan genom att höja räntan så riskerar man att knäcka hushållen och om Riksbanken accepterar en svagare krona ställer det till det för importbolagen.

Men även exportbolagen är bekymrade eftersom kronans oförutsägbarhet leder till en osäkerhet kring investeringar, samt att den dopade kronan slår mot företagens vilja att hålla sig konkurrenskraftiga.

– Riksbanken har lekt med elden när den använt kronan för att till varje pris nå inflationsmålet, säger Annika Winsth.

18 jun