Bevaka
Anna Ekström

TT
Läget i svenska skolan

Chefredaktör: Traditionsfientligheten påtaglig i nya läroplanerna

Efter kontroversen kring Skolverkets tillbakadragna förslag att slopa antiken och stormaktstiden i högstadiets läroplaner i historieämnet, står en debatt om Bibeln näst på tur. PJ Anders Linder skriver på Axess-bloggen om förslaget att ta bort de explicita referenserna till Bibeln ur skolans styrdokument.

Linder menar att det ska ses som”ett tydligt besked om att Skolverket fäster minskad vikt vid att eleverna får stifta bekantskap med den bok som tillsammans med psalmboken varit den överlägset viktigaste för svenska folket genom seklerna”.

Utöver historieundervisningen och bibelreferenserna så är också geografiska element hotade, skriver Linder och hänvisar till en genomgång gjord av professor Hans Albin Larsson, fd överdirektör i Skolinspektionen. Namngeografin, kunskaper om namn och läge på geografiska objekt ska ersättas med ”mönster, processer och hållbarhetsfrågor”.

Linder anser att den här utvecklingen bryter mot den debatt som varit under de senaste 15 åren om behovet av ett ökat fokus på ämneskunskaper och skriver att det skulle vara ”en djup besvikelse” om utbildningsminister Anna Ekström låter det gå igenom.

Linder pekar på att det mest slående med förändringarna i kursplanerna är dess traditionsfientlighet.

”Det är som om författarna målmedvetet gått in för att ta bort formuleringar om just sådant som binder generationerna samman: sångerna, berättelserna, de historiska höjdpunkterna och gestalterna, namnen på de centrala geografiska platserna, det som har varit gångbart även i föräldra- och farföräldragenerationerna”.

23 okt