Bevaka
Anders Borg

Den svenska konjunkturen

Här är bubblan som kan utlösa finanskraschen

Fastighetssektorn är på väg att bli en bubbla liknande den som 1992 skickade ner Sverige i en djup lågkonjunktur, skriver Di i en analys.

Tidningen tar upp kursrusningen på börsen för bolaget K-fastigheter och att den kan vara en signal om att fastighetssektorn, efter ett decennium av oavbrutet stigande aktiekurser, nu går in i en avslutande bubbelfas.

”Förra gången vi såg en liknande fastighetshausse var i slutfasen av högkonjunkturen på 1980-talet. Den förra fastighetshaussen sprack med buller och bång 1992 och skickade Sverige ner i en djup lågkonjunktur”, skriver Mats Lundstedt i en analys.

fPlus har tidigare berättat att experter pekar ut bostadsmarknaden som Sveriges svaga punkt. Priserna har gått upp och hushållens skulder har växt därefter. Bland annat varnar förra finansministern Anders Borg och andra experter för situationen.

– Alla som köpt en bostad de senaste åren med höga lån ligger väldigt risigt till, menar nationalekonomen Fredrik N G Andersson.

Lars Magnusson, seniorprofessor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, uppger för fPlus att i princip vad som helst i ekonomin kan utlösa en finanskrasch i ett läge där värdeökningarna bara fortsatt. Han bedömer också att den svenska börsen är övervärderad.

Nu flaggar Di för att fastighetssektorn kan var triggern som utlöser kollapsen.

”Frågan nu är om kursrusningen i K-fastigheteraktien, eller för den delen Ilija Batljans hastigt i hopköpta SBB, är lackmuspapperet för en ny fastighetsbubbla”, skriver Mats Lundstedt.

5 dec 2019
Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Borg: ”Oundvikligt att vi går mot en ny eurokris”


Tidigare finansminister Anders Borg larmar för att Europa står inför en oundviklig skuldkris som liknar den vid såg 2009. Det säger han till Di TV.

Han kan inte säga när det kommer att ske men pekar på grundproblemet med en vikande konkurrenskraft som stjälper den ekonomiska utvecklingen i unionen.

– Det är så stora strukturproblem i Europa och bankunionen är så illa konstruerad, så det är nästan oundvikligt att vi går mot en eurokris, säger Borg.

Vidare dömer Borg ut den europeiska bankunionen som hindrar staten från att köpa upp krisande banker och främjar en lågräntepolitik. Det öppnar upp för att EU går samma öde till mötes som Japan med låg tillväxt, hög inflation och hög statsskuld.

Sverige är inget undantag, menar Borg och lyfter bland annat hushållens skuldsättning, inte minst på bostadsmarknaden, som ett växande problem.

För att få bukt med detta föreslår han att hyresregleringen slopas eftersom den bidrar till att driva upp bopriserna och därmed skulderna.

Ett annat sätt är att minska skuldberget är att främja en kultur där hushåll går från banksparande och obligationer till aktier.

Borg oroar sig också över att lågräntepolitiken bidrar till att blåsa upp små bubblor i ekonomin.

Därmed inte sagt att Sverige, som i år uppvisar en tillväxt på 3 procent, står inför någon allvarlig kris i närtid.

Men om krediterna fortsätter att vara billiga kommer det oundvikligen att leda till en allvarlig felinvestering.

6 nov 2019