Bevaka
Analys

TOLGA AKMEN / AFP
Brexit - analyser

Analys: Så stor blir den ekonomiska chocken efter en hård brexit

Ekonomiprofessorn Jonathan Portes skriver i en analys i The Independant att brexit på kort sikt kommer att få stora effekter för bilindustrin, läkemedelsindustrin, kemikalieindustrin och livsmedelsindustrin. ”Men den verkliga skadan kommer längre fram”, lägger han till.

”Som vår rapport om effekterna av en hård brexit visar kommer införandet av tull- och andra handelshinder mellan Storbritannien och dess största handelspartners leda till en stor chock för den brittiska ekonomin”, skriver han.

Han menar att en lågkonjunktur i högsta grad är ett möjligt scenario på kort sikt, men skriver samtidigt att det är svårt att bedöma hur allvarlig den blir. Han skriver också att den stora frågan är vad som händer med företagens och konsumenternas förtroende för ekonomin. Han svarar med det klassiska svaret: Det är ingen som vet.

På lång sikt ser han ännu större faror. Visst kommer hela EU:s ekonomi att påverkas, men den riktigt stora smällen får Storbritannien ta.

”Vår tidigare forskning har analyserat de långsiktiga effekterna av handeln med EU. Vi fann att efter tio år skulle en WTO-brexit minska Storbritanniens inkomst per capita med mellan 3,5 procent och 8,7 procent. Den brittiska regeringens egen modell gav liknande resultat”, skriver han.

Han menar också att det blir svårt för Storbritannien att ta itu med några av de långsiktiga frågorna, till exempel bristen på investeringar i infrastruktur och bristerna i skolsystemet, vilken har bidragit till Storbritanniens sviktande produktivitet.

18 sep