Bevaka
AMF Fonder

Jennifer Glans/Pensionsmyndigheten / TT NYHETSBYRÅN
Framtidens pensioner

Så räcker tjänstepensionen längre

Allt fler tar ut tjänstepensionen innan de fyller 65 år eller under en period om fem-tio år direkt efter sista arbetsdagen.

Det riskerar att sänka pensionsinkomsterna kraftigt när man kommer upp i de högre åldrarna och tjänstepensionen tar slut.

Det visar nya siffror från pensionsbolaget AMF:s pensionsrapport som Dina Pengar tagit del av.

Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF, anser att det är en oroande utveckling.

– Tar man ut all sin tjänstepension på några få år, då väntar ett väldigt inkomstbortfall den dag som tjänstepensionen är slut, det är det som problemet består av.

AMF:s statistik visar att cirka 60 procent av de som har sin tjänstepension hos bolaget tar ut sin tjänstepension under en tidsbegränsad period och att den stora majoriteten valde att ta ut den under en period på fem eller tio år.

Risken är att den då inte räcker ända fram eftersom vi lever allt längre.

– I långa loppet kan det bli ett problem för staten om den här företeelsen skulle fortsätta att öka. Om normen blir att man tar ut tjänstepensionen på fem eller tio år så blir det nog svårt att trygga sin försörjning när man blir äldre. Tanken med tjänstepension är ju att man ska ha en försörjning under hela sitt liv, säger Dan Adolphson Björck.

För att skaffa sig en bättre kontroll över sin pension och tjänstepension är Dan Adolphson Björcks råd att gå in på minpension.se och skaffa sig en överblick. Att se över möjligheten till extrabetalningar i form av deltids- eller flexpension är också bra.

12 mar