Bevaka
Ali Esbati

Förslaget om entreprenörsansvar

Protest i öppet brev mot entreprenörsansvar

Installatörsbranschen protesterar mot regeringens förslag att införa entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen. I ett öppet brev till utvalda ledamöter i arbetsmarknadsutskottet skriver företrädare för 22 distriktsföreningar, regionala föreningar och lokalavdelningar att förslaget är skadligt för hela installationsbranschen och att förslaget missar målet.

– Det handlar om att visa att branschen är större än några enstaka stora byggbolag. Installatörsbranschen består av företag med specialistkompetens, och vi ser hur våra bolag kommer att påverkas negativt av långa och tunga borgenskedjor. Vi vill uppmärksamma de ansvariga i utskottet på de problem de innebär för oss, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Regeringens förslag innebär att en arbetstagare som inte får lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. Med entreprenörsansvar kan den entreprenör som betalat lönen i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren.

– Det finns mycket fusk och kriminalitet i bygg- och anläggningsbranschen. Det ska vara ordning och reda på svenska arbetsplatser. Nu lägger vi fram en ny kraftfull lagstiftning för att rensa upp på svenska byggen, säger statsminister Stefan Löfven (S) i en kommentar.

Men Installatörsbranschen hävdar att förslaget slår fel. I brevet uppmanas arbetsmarknadsutskottets ledamöter att rösta nej till propositionen och skriver:

”Våra medlemsföretag är i allmänhet småföretag med i genomsnitt åtta anställda. Det gör att vi riskerar att bli hårt klämda av förslaget. De stora byggbolagen kan uppfatta det som mer riskfyllt att anlita ett av våra medlemsföretag än ett stort bemanningsföretag. Samtidigt har vi ofta behov av att själva ta in underentreprenörer, men våra medlemsföretag kommer att ha svårt att betala ut löner till människor de inte har anställt med sju dagars varsel.”

Installatörsföretagen företräder 3 800 företag med 50 000 anställda inom elteknik, kylteknik och vvs.

4 apr 2018