Bevaka
Åldrande

ODD ANDERSEN / AFP
Den globala konjunkturen

Tre utmaningar för tysk ekonomi 2019

Tyskland har länge gått i bräschen för utvecklingen i euroområdet, med rekordlåg arbetslöshet, optimistiska investerare och en stark BNP. Men landet är inte utan dess utmaningar, inte minst i takt med en överhängande risk för lågkonjunktur, enligt Internationella Valutafondens (IMF) direktör Christine Lagarde.

Tyskland har därför en viktig roll i att dämpa en potentiell avkylning i ekonomin och skruva upp produktiviteten, inte bara på hemmaplan men i resten av Europa. Här är tre åtgärder som som Tyskland måste ta tag i framöver, enligt Lagarde:

Låg lönetillväxt och inflation:

För att säkra jobben efter finanskrisen 2008, gick en stor del av arbetskraften med på att hålla lönerna nedpressade. Men i takt med att tillväxten har ökat och arbetslösheten sjunkit har låglöneinitiativet hållit inflationen på en artificiellt låg nivå, vilket har lagt grunden för ett lågränteläge. Nu behöver lönerna öka så att hushållen spenderar mera och får inflationen att stiga. Det kommer i sin tur ha stort inflytande på prisstabiliteten i hela Europa.

Åldrande befolkning och budgetöverskott:

Tysklands budgetöverskott ger stort utrymme för statliga utgifter. För att få pengarna ska ge maximal nytta på lång sikt bör pengarna läggas på infrastruktur, yrkesprogram för nyanlända, skola samt på byggandet av en pensionsbuffert och vård av den åldrande befolkningen.

Balanserat sparande och investeringar:

Tyskland har världens största handelsöverskott mätt i dollar, vilket betyder att landet exporterar men än det importerar. Det antyder dock att befolkningen hellre sparar än spenderar sina pengar, vilket hämmar tillväxten. Largarde utlyser därför behovet av att befolkningen drar ner på sitt pensionssparande och kompenserar detta med att jobba längre.

14 nov 2018