Bevaka
Aktiefonder

Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Framtidens pensioner

Så påverkar börsraset din pension

Hur påverkas pensionen och sparandet efter måndagens börsras? Det svarar sparekonomerna Frida Bratt och Johanna Kull på i en DN-artikel.

Vad gäller tjänstepensionen finns det två potentiella scenarion, enligt Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Antingen har man som de flesta tjänstepensionen i en fondförsäkring, där en stor del av placeringarna är viktade mot aktiefonder. Men är man ung och har långt till pensionen är det värt att sitta kvar i båten, oavsett vad som händer på börserna nu.

Det andra alternatviet är att placeringarna ligger i en mer räntefondsorienterad traditionell livförsäkring. Där har pengarna tagit mindre skada, men samtidigt har du inte fått särskilt mycket för ränteplaceringarna på lång sikt heller.

På frågan om premiepensionen behöver du inte ens titta på sina placeringar såvida du inte har en väldigt nischad pensionsportfölj och har gjort väldigt tydliga aktiva val, menar Kull.

I slutändan står premiepensionen för en liten del av pensionen, förklarar Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Då gäller det att ha hög toleransnivå för risk. Har man dock nära till pensionsåldern kan det vara bra att vikta om från aktie- till räntefonder.

Slutligen, vad gäller privat sparande är det återigen åldern som spelar in, menar sparekonomerna. Är du nära pensionen är det bra att vikta om till räntefonder. Är du 35 år och sparar till pensionen är det klokt att hålla huvudet kallt och rida ut stormen.

– Månadssparande är det bästa vaccinet mot ont i magen på grund av börsoro, säger Johanna Kull.

10 mar
Den turbulenta bomarknaden

Uppstickare chocksänker boräntan – priskrig kan vara på gång

Flera uppstickare försöker nu pressa priset på bolån för att locka kunder och ett priskrig på bolån kan vara under uppsegling, skriver SvD.

De fyra storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank dominerar bolånemarknaden men flera uppstickare försöker plocka marknadsandelar. På kort tid har två aktörer, Skandia och Landshypotek Bank, sänkt sina bolåneräntor till 1,09 procent.

– Bankerna har inte varit jätteduktiga med att skapa förtroende. Vi trycker på och vi tror att vi gör skillnad, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef Landshypotek Bank.

Men Joakim Bornold, sparekonom Söderberg & Partners, tror att uppstickarna kommer att få det svårt.

– Det är väldigt svårt att komma in som ny aktör och konkurrera på den här marknaden. Trots rekordmarginaler är det svårt för uppstickarna att vara konkurrenskraftiga, säger han till SvD.

Skandia uppger att det är förändringarna på bostadsmarknaden som ligger bakom sänkningen.

– Man kan konstatera att de långa marknadsräntorna har gått ner kraftigt. Sedan har alltid varje bank sin egen finansieringsportfölj, som påverkar hur man kan dra nytta av de korta förändringarna, säger bankens vd Johanna Cerwall till DI.

Hon menar att det är positivt med nya aktörer som skakar om marknaden.

– Så länge det är lättförståeligt för kunderna. Det är där storbankerna inte följer med, säger Johanna Cerwall.

22 aug 2019
Martina Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
Privatekonomi

Lågkonjunktur hårt slag mot pensionärer – så skyddar du dig

En svajande börs pekar på att en lågkonjunktur kan vänta runt hörnet. Det skriver Aftonbladet och menar att det riskerar bli ett hårt slag mot landets pensionärer. Därför är det hög tid att se över sitt sparande, tipsar flera ekonomer.

Att pensionärerna riskerar att drabbas hårt av en lågkonjunktur beror på att en stor del av kapitalet vi själva kan spara till pensionen är placerat på börserna i form av aktiefonder.

– Det stora problemet i dag är att vi har en situation där centralbanker håller räntorna väldigt, väldigt låga i syfte att få upp inflationen och tillväxten i ekonomin. Det gör det svårt att hitta ett lockande alternativ till aktiemarknaden, säger Arturo Arques, privat­ekonom på Swedbank, till Aftonbladet.

Arturo Arques lyfter samtidigt att Pensionsmyndigheten har varit framgångsrika med att förhandla fram låga fondavgifter. Han rekommenderar därför att ha koll på sitt pensionssparande och att placera en hög andel i billiga aktiefonder och premiepension.

Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea, säger till Expressen att ju närmare pensionen man kommer desto viktigare är det att hålla koll på pensionspengarna och hur de är fördelade mellan risk och trygghet.

– Om man är ung kan man tänka att det inte gör något att börserna går ner, jag får mer för mina fonddelar, det tjänar jag på när börserna går upp igen. När man är äldre, 50-55 år, titta på om man har möjlighet att löneväxla via sin arbetsgivare och spara till sin pension på det viset, säger hon till tidningen.

15 aug 2019
Anders Haskels aktier

fPlus aktieanalytiker: Så hanterar du börsfallet

Då var det dags igen för börsen att skaka till. Sedan toppen i slutet av april har börsen backat nästan 10 procent. Fallet ska samtidigt ses i perspektivet att kurserna står ungefär lika mycket högre jämfört med vid årsskiftet. Dessutom har en stor del av årets utdelningar kommit in på aktieägarnas konton.

Nedgångar runt 10 procent är dessutom inte särskilt ovanliga. Fall i den storleksordningen har historiskt nästan alltid inträffat minst en gång per år. Ändå sprider sig oron snabbt bland både små och stora placerare när börsen faller. Ofta känner vi oss helt oförberedda på en nedgång eftersom läget bara någon dag tidigare känts helt stabilt.

Huvudförklaringen den här gången är Donald Trumps upptrappade handelskrig. Nu handlar det heller inte bara om i första hand Kina där det i någon mån är motiverat med tuffa tag för att stävja kinesernas i vissa lägen osunda konkurrensmetoder. I stället går den amerikanska presidenten ut i ett flerfrontskrig med såväl Mexico som Europa inblandat.

Risken har därmed ökat att handelskriget kommer att få tydligt negativa effekter på den ekonomiska tillväxten vilket kommer att spilla över på företagsvinsterna och därför är det heller inte särskilt underligt att börsen. Enbart en ökad osäkerhet leder dessutom till att investerare höjer sina riskpremier. Vi som agerar på börsen vill helt enkelt ha mer betalt för att ta den risk som det innebär att äga aktier.

Svaret även här är att det förmodligen är bättre att försöka rida ut stormen på aktiemarknaden än att jaga något lönsamt alternativ

Oron förstärks dessutom av en klassisk signal som ofta förebådat en recession. Det handlar om en så kallat inverterad räntekurva i USA, det vill säga att de långa räntorna är lägre än korträntorna. Även i Europa har en del räntor rört sig till nästan osannolikt låga nivåer, vilket tydligt signalerar att allt inte står rätt till i ekonomin. Den tyska tioåriga statsobligationsränta har fallit till en ny bottennivå där räntan är negativ. I Sverige har också ”tioåringen” fallit rejält senaste tiden.

Historiskt finns det en hel del exempel på att räntemarknaden varit bättre än aktiemarknaden på att förutse sämre tider. En given tolkning av de extremlåga statsobligationsräntorna är alltså att en tydlig konjunkturavmattning är på väg.

En given följdfråga är om det därför är dags att sälja sina aktier. Mitt svar är att det bästa för de flesta är att stanna kvar på börsen, möjligen med den reservationen att det ofta är klokt att sälja av lite grann för att den vägen få fram likvida medel och skapa en ökad handlingsfrihet inför de köptillfällen som uppstår förre eller senare. Den som säljer allt hamnar tyvärr lätt i en situation där börsen hinner stiga en hel del innan pengarna på nytt är investerade i marknaden.

En annan fråga som brukar dyka upp är vilka ”skyddade hamnar” som kan finnas, det vill säga placeringsalternativ som kan komma att klara sig bra i ett läge där det mesta faller. Svaret även här är att det förmodligen är bättre att försöka rida ut stormen på aktiemarknaden än att jaga något lönsamt alternativ som kanske inte ens existerar.

Sedan finns det alltid aktier som går mot strömmen, men även att hitta dessa innebär en stor utmaning. Klassiska alternativ är konjunkturokänsliga dagligvaror eller läkemedel, det vill säga produkter som alltid efterfrågas oavsett konjunktur.

Spelbranschen kan också vara ett alternativ men vid sidan om eventuella etiska betänkligheter präglas branschen just nu av en intensiv konkurrens som pressar aktiekurserna.

Mitt ganska tråkiga men på lång sikt bästa tips är därför att anamma de klassiska råden att ha en spridning mellan olika bolag och branscher i portföljen, hålla koll på riskerna samt veta vad det är du investerar i. Warren Buffetts klassiska råd att vara girig när andra är rädda och rädd när andra är giriga är inte heller så dumt.

5 jun 2019