Bevaka
Äganderätten

Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Äganderätten

Klart: Utredning ska stärka äganderätten i skogen

Nu tillsätter Regeringen en utredning för att stärka äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer.

Förslagen från utredningen ska värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får den ekonomiska kompensation de har rätt till, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

– Utredningens förslag ska stärka äganderätten till skogen, främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk och stärka rättssäkerheten i de fall då det görs inskränkningar i ägande- och bruksrätten. Vi behöver också öka förtroendet mellan skogsägare och myndigheter, och förbättra legitimiteten för skogs- och miljöpolitiken, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Utredningen, som är en del av januariavtalet, ska också ge förslag på hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

– Det behövs utvecklade och positiva incitament för att bevara biologisk mångfald i skogsbruket. Det ska löna sig för markägare att värna allmänna intressen som biologisk mångfald, friluftslivsvärden och värden för rennäringen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Utredningen betänkande ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 juli 2020. Agneta Ögren, lagman i Umeå tingsrätt, utses som särskild utredare.

18 jul 2019
Äganderätten

Inventeringen av nyckelbiotoper stoppas: ”Viktigt för skogsägare”

Den utökade nyckelbiotopsinventeringen kommer inte att återupptas. Den privata äganderätten behöver stärkas, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

– Regeringen har ett tydligt uppdrag att värna och stärka den privata äganderätten till skogen. Beslutet att nu avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen är en viktig del i det arbetet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett uttalande.

I maj förra året fick Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en tio år lång inventering av nyckelbiotoper för identifiera, avgränsa och registrera nyckelbiotoper i hela landet.

fPlus har flera gånger berättat att kritiken mot inventeringen varit massiv från skogsägare eftersom det visat sig att den hotar äganderätten. Bland annat har skogsägare inte fått ersättning när marken registrerats som nyckelbiotop och då indirekt blivit värdelös. fPlus har nyligen i en uppmärksammad artikel granskat effekterna av nyckelbiotopsinventeringen som drabbar skogsägare i nordvästra Sverige särskilt hårt.

Men nu backar regeringen och avslutar projektet.

– Det här är ett viktigt formellt beslut för skogsägare som nu vet att den utökade nyckelbiotopsinventeringen inte kommer att återupptas, säger Centerpartiets Peter Helander, ledamot i näringsutskottet, till Land Skogsbruk.

Nu ska regeringen tillsätta en ny utredning där nyckelbiotopsfrågan kopplas till äganderätten, ersättningsmodeller och olika skyddsformer.

– Det råder en stor rättsosäkerhet idag. Man pekar ut nyckelbiotoper men man har inga pengar till ersättning. Tillräckligt mycket medel måste avsättas för att betala ersättning, säger Peter Helander.

28 jun 2019