Foto: Montage, TT
Förbudet mot gårdsförsäljning

”Systembolaget hotas av gårdsförsäljning”

Enligt Januariavtalet ska en utredning om gårdsförsäljning av alkohol utföras. Detta under förutsättning att Systembolagets monopol säkras. Men en gårdsförsäljning skulle sannolikt leda till att EU-domstolen ogiltigförklarar Systembolagets särställning, skriver Ulf Bernitz, professor i Europarätt, på DI debatt.

Ulf Bernitz skriver att i Finland tillåts gårdsförsäljning av traditionell svagdricka, lokalt framställt vin och sedan i mars 2018 även lokalt tillverkat hantverksöl. Han skriver även att ”den nya finska ordningen för gårdsförsäljning är dock ännu inte rättsligt prövad av EU”.

Enligt ett utredningsförslag från 2010 i Sverige skulle ett tillåtande av svensk gårdsförsäljning ske i mindre skala, men Ulf Bernitz menar att förslaget hade en ”märklig utformning”.

”Det omfattade alkoholdrycker generellt: sprit, vin och öl. För att inte diskriminera mot importerade varor föreslog man att även utländska producenter skulle kunna sälja sina produkter genom svenska gårds-butiker”, skriver Ulf Bernitz och påpekar att med utgångspunkt i den fria etableringsrätten skulle så kallad gårdsförsäljning även kunna ske i städer och större orter.

Förslaget skulle i praktiken innebära en avreglering, menar Ulf Bernitz. Han anser därför att det inte går att förena gårdsförsäljning av alkohol med Systembolagets monopol.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer