Den svenska konjunkturen

Sysselsättningen i byggbranschen dämpas

Byggbranschen håller på att bromsa in. Flera rapporter visar att det högtryck som rått i ett par år mattas av. Nu kommer uppgifter om att sysselsättningen dämpas, uppger Byggindustrin.

– Jag har inte hört någon som redan säger att de ska varsla personal om uppsägning men KI-barometern visade att sysselsättningsplanerna i byggföretagen dämpats och det finns inte några tydliga signaler om behov av nyanställningar. Det är ju en viss omsvängning jämfört med de senaste åren då det allmänt varit brist på folk, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.

Byggindustrin uppger att det blivit svårare att sälja nyproducerade bostäder jämfört med de senaste åren. Nyligen visade Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer och Stockholms Handelskammares Stockholmsbarometer att byggföretagen får in allt färre uppdrag.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer