Tomas Oneborg / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
Kärnkraftens framtid

Sverige bäst i världen på kärnkraft

Sverige är det land som är bäst i världen på kärnkraft, menar den amerikanska professorn Joshua Goldstein. Till Fokus delar han med sig av hur han tycker att Sverige måste ta till vara på kärnkraften och vara en förebild för resten av världen.

Joshua Goldstein ser Sverige som ett föredöme för andra länder gällande kärnkraft och menar att kärnkraften är lösningen på klimatproblemen.

– Jag har räknat på det och kommit fram till att klimatproblemen inte kan lösas utan kärnkraft. Ingen annan teknik erbjuder en energilösning i lika stor skala, med lika liten klimateffekt och som bevisligen fungerat under lång tid, säger Goldstein till Fokus.

Statistik visar att det svenska kärnkraftsprogrammet, vilket bygges ut 1972 till 1986, världshistoriens hittills snabbaste expansion av fossilfri elproduktion per capita.

Goldstein menar att det nu finns en gyllene möjlighet för Sverige att både fortsätta med kärnkraften och även visa för andra länder hur klimatsmart det är. Han kallar det ett moraliskt misslyckande om Sverige inte sprider sina lärdomar om hur utsläppen halverats på 20 år. Sverige har en chans att visa ledarskap och skapa en kärnkraftsmodell för resten av världen.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer