EU:s framtid

Svenskt Näringsliv: Von der Leyen hittar delvis rätt

Bra utgångspunkter. Och utrymme för mer debatt. Det betyget ger Anders Edholm, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor i en analys av den plattform som Ursula von der Leyen, tillträdande ordförande i EU-kommissionen, nyligen presenterade.

– Von der Leyens program för ekonomi och näringsliv är fylligt och ganska expansivt. Hon vill stärka förutsättningarna för små och medelstora företag (så kallade SME-företag). Detta genom bättre kapitalförsörjning, en särskild SME-strategi och en fond som specifikt inriktas på att underlätta för mindre företag att noteras på börsen. Tanken är god men om detta är en rimlig användning av unionens, och därmed våra, medel går att resonera kring – i synnerhet där det finns fungerande marknadslösningar på området, skriver Anders Edholm som säger sig bli på gott humör av ambitionen på att genomföra den digitala inre marknaden fullt ut.

– Mer bekymmersamt är initiativet att specialbeskatta stora tech-företag, såsom Google och Facebook. Särbeskattning av vissa nya affärsmodeller är sällan framgångsrikt, i stället bör synen på nyskapande och växande företag vara positiv.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer