Foto: TT
Det svenska skattetrycket

Svenska folket säger nej till nya vitvaruskatten

Kemikalieskatt eller skatt på vitvaror? Enligt en ny opinionsundersökning vill allmänheten ha mer av den ena och mindre av den andra. Haken: det är en och samma skatt – men namnet avgör inställningen till den.

Den så kallade kemikalieskatten, som infördes sommaren 2017, föreslås nu av regeringen att höjas med över 30 procent. Vissa elektronikprodukter och vitvaror kommer då att bli dyrare än vad de är i dag.

Enligt en undersökning som fPlus har beställt av Svenskt Näringsliv är det en stor skillnad i opinionen beroende på hur skatten benämns. När allmänheten fick svara på om den anser att ”kemikalieskatten” borde minskas, höjas eller förbli oförändrad svarade 12 procent att den borde minskas, 51 procent höjas och resterande oförändrad.

När allmänheten i stället fick svara på huruvida ”skatten på vitvaror- och diverse hemelektronikprodukter” borde höjas, minskas eller förbli oförändrad blev det en markant skillnad mot första frågan. Svaret blev att 33 procent tyckte att skatten skulle minska och bara tio procent att den skulle höjas.

Tove Jarl.  Foto: Ernst Henry Photography

Hur kunde det bli en sådan stor skillnad i resultat beroende på vilken benämning man har på skatten?

Tove Jarl, chef för opinionsanalys på Svenskt Näringsliv och ansvarig för undersökningen, säger att allmänheten har låg förståelse för vad skatten egentligen innebär.

– Många tror att skatten löser problemet med farliga kemikalier. Men det är en skatt på företagande, säger hon och fortsätter:

– Det är den som sätter namnet på skatten som också sätter agendan för opinionen. När skatten nu föreslås höjas med över 30 procent tror många då att det handlar om att bli av med skadliga kemikalier.

Robert Lönn, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, säger att opinionsundersökningens resultat sannolikt visar på bristande kunskap bland allmänheten.

– Ordet ”kemikalier” låter dåligt och farligt – nästan som om det handlar om en förorening trots att det finns både farliga och ofarliga kemikalier. Om man i stället inser att skatten tas ut på produkter som man själv behöver blir det ett annorlunda resultat, säger han.

Varans vikt avgör

Syftet med den så kallade kemikalieskatten är att den ska minska förekomsten av brom-, klor och fosforföreningar i flamskyddsmedel genom att beskatta elektronik- och vitvaror. Flamskyddsmedel används för att förhindra att produkter börjar brinna.

Det är dock inte mängden flamskyddsmedel i en produkt som avgör hur mycket beskattningen ligger på utan det är produktens vikt som är avgörande. Faktum är att det inte spelar någon roll om produkten i fråga innehåller skadliga flamskyddsmedel eller inte så länge den specifika varan omfattas av skatten.

Vilka miljöeffekter blir det av skatten?

– Det går inte att påvisa några miljöeffekter. Man missbrukar ordet ”miljöskatt”, säger Robert Lönn.

Han ifrågasätter att nämnda skatt räknas som en miljöskatt eftersom det inte finns någon tydlig koppling mellan mängden farliga kemikalier och skatteuttaget. I stället borde den betraktas som en fiskal skatt på elektronik. Han anser också att utvärderingar måste kunna påvisa en positiv miljöeffekt innan skatten höjs, men att det inte har gjorts.

Vidare säger Robert Lönn att skatten inte heller har bidragit till de intäkter som staten hade räknat med.

– 2,4 miljarder kronor per år till statskassan beräknades skatten ge vid införandet men det har i stället blivit 1,4 miljarder för år 2018.

Hur allvarlig är en höjning av kemikalieskatten?

– Det blir en negativ påverkan på den svenska handeln eftersom det ökar incitamenten för privatpersoner att handla från utlandet då deras inköp från utlandet inte omfattas av skatten. Konstruktionen är fel ur konkurrenssynpunkt då skatten missgynnar svenska företag, säger Robert Lönn.

Robert Lönn. Foto: Ernst Henry Photography

Dyrare varor

Felix Åberg är konsult på Handelns utredningsinstitut (HUI). HUI har i en utredning tagit reda på vilka ekonomiska effekter som den befintliga kemikalieskatten, från 2017, har lett till.

– Vi kan konstatera att en direkt konsekvens av skatten är att svenska produkter har blivit relativt dyrare, säger han, och fortsätter:

– Elektronikvaror brukar snabbt bli mycket billigare men svenska företag har inte kunnat sänka sina priser i samma takt som utländska företag. Det blir mer attraktivt för privatpersoner att handla från utlandet då.

Felix Åberg säger att det är svårt att mäta det exakta bortfallet inom den svenska handeln. Men enligt HUI:s beräkningar är det totala försäljningsborttappet runt 4,4 miljarder kronor årligen, givet 2018 års nivå på skatten.

Vad innebär en höjning av kemikalieskatten?

– Det innebär ytterligare bortfall av försäljning inom den svenska elektronikbranschen. Beräkningen ligger på totalt 5,9 miljarder kronor, inklusive de 4,4 miljarder som kommer att ske med den befintliga skatten, säger Felix Åberg.

– Arbetstillfällena beräknas också minska mellan 800 och 2 000 stycken i Sverige, avslutar han.

Felix Åberg. Foto: Bjorn Mattisson/bjornfotograf.se

Toppnyheter

Virginia Mayo / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
Brexit - förhandlingarna

EU ger Boris Johnson kalla handen om förhandling

Om EU tar bort den så kallade backstop-lösningen från uppgörelsen så kommer Storbritannien att kunna skriva under ett utträdesavtal med EU. Det budskapet gav britternas premiärminister Boris Johnson i går.

Nu kommer svaret från flera EU-håll, i det närmaste synkroniserat:
• En talesperson för Finlands premiärminister Antti Rinne säger att Rinne i går gav Johnson beskedet att EU inte kommer att omförhandla avtalet, enligt Reuters.
• ”Backstoplösningen är den enda lösningen som identifierats av båda parter som undviker en hård irländsk gräns”, säger EU-kommissionens talesperson, enligt The Guardian.
• ”De som är emot backstop-lösningen och inte presenterar realistiska alternativ sätter i själva verket en hård gräns på plats. Även om de inte erkänner det”, twittrar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

1 tim
Boris Johnson och kvinna vid brexit-plakat.  AP/TT
undefined

Johnson till EU: Slopa den antidemokratiska planen

Den brittiska premiärministern Boris Johnson har tagit till hårda ordalag mot EU och sagt att den så kallade backstop-planen måste skrotas eftersom den är antidemokratisk och ogenomförbar, rapporterar BBC.

I ett brev som premiärministern skickade till EU-rådets ordförande Donald Tusk i går, skriver Johnson att planen riskerar att sabotera för fredsprocessen på Nordirland. Johnson menar att om EU går med på att slopa planen, så kan det brittiska parlamentet rösta igenom ett brexitavtal.

Backstop-planen är en del av utträdesavtalet och syftet är att undvika en hård gräns på Irland.

Idag 04:22
Läs mer om Brexit - förhandlingarna
Mark Lennihan / TT NYHETSBYRÅN
Den globala konjunkturen

Toppekonom: Sverige stark kandidat för nästa kris

Sverige må ha kommit lindrigt undan den globala finanskrisen 2008. Men nu är vi starka kandidater att falla i det stålbad som USA genomlevde under den perioden. Det varnar toppekonomen Steve Keen för i en intervju med SvD Näringsliv.

Förklaringen är att sedan krisen har den svenska skuldsättningen ökat markant, inte minst hos hushåll som har tagit på sig allt mer krediter i spåren av uppdrivna huspriser.

Det kan jämföras med USA som väntas förskonas en kommande kris, menar Keen.

– Sverige har en mycket högre skuldnivå bland hushåll än USA; 90 procent av BNP medan USA som tidigare hade 100 procent nu är nere på 70 procent, säger han till tidningen.

Däremot spår Keen att USA kommer att gå in i en recession nästa år. Om den amerikanska centralbanken Fed höjer räntan för att tämja inflationen leder det sannolikt till att den privata sektorn använder sina pengar till att betala av skulder i stället för att konsumera.

2 tim
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Storbanken tror inte på en snar lågkonjunktur

Ihållande tillväxtoro och politisk osäkerhet fortsätter skapa oro på börsen. Men trots det ser Danske Bank inte att det är någon lågkonjunktur på väg det närmaste året.

Det skriver Maria Landeborn, sparekonom och senior strateg på Danske Bank Sverige, i ett marknadsbrev där hon konstaterar att den amerikanska räntekurvan har varit en träffsäker indikator historiskt sett på förestående lågkonjunktur. Men hon menar att det finns två förmildrande omständigheter när det gäller räntekurvan.

Det har dels dröjt i genomsnitt 17 månader från att kurvan inverterat tills lågkonjunkturen kommer. Banken menar även att kurvan den här gången kan ha inverterat tidigare än den brukar.

”Historiskt har det ofta funnits en katalysator för en lågkonjunktur. Ekonomisk överhettning, eufori på de finansiella marknaderna, åtstramande penningpolitik och oljeprischocker är några utlösande orsaker. Vi ser dock inte tecken på något av detta nu”, skriver Maria Landeborn.

”Sedan 2012 har tillväxten varit förhållandevis dämpad, inflationen låg och penningpolitiken expansiv. För att en recession ska bli verklighet krävs någon form av chock i ekonomin, vilket exempelvis skulle kunna vara ett storskaligt handelskrig. Vårt huvudscenario är dock att vi kommer att undvika det”, skriver hon vidare.

Igår 14:53
Läs mer om Den globala konjunkturen
ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN
Höstbudgeten

Ledare: I kompromisslandet är alla årets dagar röda

MP:s krav på S att återinföra friår riskerar att kosta staten 8 miljarder kronor – en dyr nota för att S ska kunna vara kvar vid makten, skriver SvD:s ledarskribent Tove Lifvendahl.

Hon menar att när friåret infördes på Miljöpartiets initiativ 2005 kom varningar från Konjunkturinstitutet att det skulle ge färre arbetade timmar och på sikt lägre BNP-tillväxt. Till och med LO menade att friåret borde skrotas, eftersom det inte ledde till den ökade sysselsättning som hade utlovats.

Att nu planera att införa det igen är bekymmersamt och ges lite eftertanke. Visserligen behövs kompromisser, inte minst i det nutida politiska landskapet. Men de löper ständigt stor risk att bli dyra och dåliga. Så är fallet med friåret, skriver Lifvendahl.

2 tim
Elisabeth Svantesson och Stefan Löfven.  TT
undefined

Svantesson (M) varnar: ”Pengarna räcker inte till”

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson är orolig för de satsningar som regeringen och samarbetspartierna kommer att presentera i den kommande höstbudgeten. Enligt henne är reformutrymmet väldigt begränsat.

– Pengarna kommer inte att räcka till det, säger hon till Dagens Nyheter.

Svantesson pekar på en nedåtgående konjunktur i kombination med stora reformlöften från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna och kräver att partierna tar sitt ansvar.

6 tim
Lööf. Arkiv.  Adam Ihse /TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

C vill lyfta vårdmoms inför budgetförhandlingarna

Inför höstbudgetförhandlingarna funderar C på att föra in ett krav att privata vårdbolag åter ska slippa moms för inhyrd personal. Det rapporterar TT.

–  Ska vi klara en svensk välfärd i hela landet så måste de privata vårdföretagen ha utrymme att finnas och växa, säger Annie Lööf till TT.

Förändringen för privata bolag är orsakade en dom i Högsta förvaltningsdomstolen förra året som Skatteverket började tillämpa i juli C-ledaren säger att frågan måste lösas inom de närmaste månaderna.

Även Liberalerna har signalerat att de kommer att föra in nya krav inför de kommande höstbudgetförhandlingarna med regeringen.

Igår 11:34
Läs mer om Höstbudgeten

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Wallström, Zarif. Arkivbilder.  TT
Kärnavtalet med Iran

Uppmaningen: ”Kräv att han skakar även din hand”

Besöket av Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif väcker starka reaktioner. I Svenska Dagbladet skriver Arvin Khoshnood och Ardavan Khoshnood att utrikesminister Margot Wallström (S) borde ha avstått från mötet men att hon när det nu ändå äger rum måste lyfta kritiken mot honom.

”Mötet med Zarif får inte bara handla om regional stabilitet och ekonomi. Mänskliga rättigheter och internationell fred går hand i hand och för ett fredligt Mellanöstern krävs ett fredligt och sekulärt styre i Iran”, skriver de.

Maria Rashidi, som flytt till Sverige från Iran och nu är ordförande för organisationen Kvinnors rätt, skriver på Facebook att mötet är ett bra tillfälle att visa att Sverige ”värnar demokratiska principer”.

”Att vi i Sverige även kräver att man respekterar våra lagar, regler och värderingar (...) kommer du, som Sveriges representant, se till att herr Zarif visar tillbörlig respekt och skakar även din hand?”, skriver hon.

3 tim
Presskonferens med utrikesministrarna Javad Zarif och Margot Wallström (S) 2016.  Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Iransk minister på besök för att säkra kärnenergiavtalet

Irans utrikesminister Javad Zarif besöker i dag Stockholm och högst på agendan för Zarif står att återuppliva kärnavtalet, säger Bitte Hammargren, Mellanösternanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, till TT.

– Zarif är på en rundresa där han vill säkra Europas tydliga stöd för Iranavtalets överlevnad. Det är huvudpunkten vid Sverigebesöket, konstaterar hon.

Javad Zarif var en av dem som tog fram det internationella kärnenergiavtalet som kom till för att stoppa Iran från att utveckla kärnvapen, men som USA drog sig ur förra året.

4 tim
Läs mer om Kärnavtalet med Iran