Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Regelkrånglet

Svensk byråkrati tvingar företag förstöra mat – eller betala hundratusentals kronor

Livsmedelsverkets byråkrati tvingar företaget Kahls Kaffe att kassera te eller att betala hundratusentals kronor i ökade kostnader. För att klara sig måste företaget gå omvägen via Tyskland där myndigheterna istället har valt att samtala med företagen.

I Göteborgs hamn har tullen stoppat en container full med grönt te från Kina. Ägaren till varorna, Kahls Kaffe, försöker hämta ut godset men får nej från Livsmedelsverket som vill testa om varorna innehåller höga halter av bekämpningsmedel. Trots detta har Kahls i god tid tagit fram ett eget analysresultat som bevisar motsatsen. Livsmedelsverkets analys drar ut på tiden och kostnaderna för containerhyra och administration tickar på. Det går en månad till dess att Livsmedelsverket till slut släpper varorna och Kahls kan hämta teet.

Denna händelse, som ägde rum i augusti i fjol, är en av raden av fall där Kahls Kaffe har brottats med Livsmedelsverkets bestämmelser, berättar Ebba Hellqvist, produktutvecklare på företaget.

– Vi har varit med om den här typen av kontroller vid så många tillfällen att vi nu är tvungna att ta höjd för högre kostnader. Det handlar om hundratusentals kronor som vi aldrig kommer att få igen, säger hon.

Flera företag har gått ihop och bildat organisationer som kommunicerar med Tysklands livsmedelsverk. Detta har underlättat mycket för hur livsmedelsföretagande ser ut i Tyskland.

Hellqvist berättar att de skärpta hamnkontrollerna är ett resultat av ett tre år gammalt EU-direktiv som syftar till att stoppa införseln av bekämpningsmedel inom unionen. Men Sverige utmärker sig när det kommer till att tillämpa och implementera direktivet. Även om ett livsmedelsföretag har gjort sin hemläxa och tagit fram alla dokument, finns det ändå stor risk att godset fastnar i hamnen.

– Med det nya direktivet på plats vill vi försäkra oss om att vi sitter säkert i båten genom att testa alla våra produkter i ett labb i Tyskland. Vi ser då till att få ett analysresultat utfärdat i god tid. Men det spelar ingen roll hur många tester vi gör innan. När produkten kommer till Sverige vill myndigheterna ända själva bestämma om produkten ska släppas in eller inte, säger hon.

Detta står i bjärt kontrast till att andra medlemsländer. I exempelvis Tyskland är det vanligt att Kahls konkurrenter släpper exakt samma produkt genom tullen utan omsvep, berättar Hellqvist.

Ebba Hellqvist, produktutvecklare, Kahls Kaffe. Kahls Kaffe

– Där bemöts företagen på ett helt annat sätt av myndigheterna. Man arbetar på att samarbeta och föra en dialog. Flera företag har gått ihop och bildat organisationer som kommunicerar med Tysklands livsmedelsverk. Detta har underlättat mycket för hur livsmedelsföretagande ser ut i Tyskland. Det samarbetet ser vi inte idag i Sverige, säger hon.

Kan tvingas förstöra hela partier

Slutsatsen är denna: Om Kahls vill fortsätta köpa in nya sorters teprodukter till Sverige tvingas de antingen bli föremål för dyra myndighetskontroller eller importera produkten via Tyskland. Oavsett blir lönsamheten lidande vilket leder till högre pris för konsumenten, säger Hellqvist.

– En annan risk med att importera via Sverige är att produkterna kan nekas av tullen. Då kan vi inte skicka tillbaka det. Då hamnar vi i en sits där vi är tvungna att förstöra hela innehållet, säger hon.

Krånglet och de ökade kostnaderna hade undvikits om Livsmedelsverket istället valde att lita på svenska företag, menar Mats Nilsson, vd för Kahls Kaffe.

Mats Nilsson, vd, Kahls Kaffe. Kahls Kaffe

– Vi importerar te, det är inga farliga produkter vi pratar om. Problemet är den svenska tillämpningen av EU-regler. Jag är naturligtvis för att det finns hårda kontroller. Men man måste vara rättvis, säger han och fortsätter:

– Det är löjligt att vi kan importera te via Tyskland medan samma produkt stoppas i svenska tullen av Livsmedelsverket, då vi köper in samma parti direkt från Kina, säger Mats Nilsson.

Vill inte kommentera

Så långt han kan minnas har Livsmedelsverket aldrig mött livsmedelsföretagen halva vägen.

– Jag har jobbat inom livsmedelsbranschen sedan 1980-talet och jag har hittills inte sett något vilja från Livsmedelsverket att samarbeta med företagen. När partier stoppas för provtagning, blir det höga kostnader då containern är kvar i hamnen. Det vore bättre om vi fick ta hem godset, med förbud att använda det förrän Livsmedelsverket godkänner partiet, alternativt underkänner. Då hade vi sparat många hundra tusen.

När fPlus kontaktar Livsmedelsverkets avdelningschef Petter Jonsson vill han inte kommentera kritiken om den bristande viljan till dialog och gemensamma lösningar eftersom det rör sig om ”enskilda kontrollärenden”. Vidare säger han att verket följer de riktlinjer som har tagits på EU-nivå och hävdar att de inte gör undantag för varor för de analysresultat som utfärdats inom EU.

– Te från Kina omfattas av krav på gränskontroll enligt EU-förordning 669/2009 där det framgår att man ska ta ut prov på 10 procent av tesändningarna från Kina, som offentlig fysisk kontroll. Detta ska göras även om importören har analyserat teet på europeiskt laboratorium i sin egenkontroll, säger Jonsson.

Vad gäller kritiken om den hårda svenska regeltillämpningen till skillnad från Tyskland, hänvisar verket till EU-kommissionen som i det här fallet stödjer Livsmedelsverkets tolkning.

Typiskt för Livsmedelsverkets bemötande

Ebba Hellqvist ser en kunskapsbrist hos myndigheterna som arbetar med denna fråga, i detta fall Livsmedelsverket.

– Vi har varit i situationer där vi har fått hjälpa till med tolkningen av analysresultatet med backning av ackrediterade laboratorium, i detta fall Eurofins, för att Livsmedelsverket har feltolkat analysresultaten. Det kan låta som en liten fråga, men det handlar i slutändan om en hel container te är godkänd och får importeras eller ska destrueras. Återigen, ofantliga kostnader som landar på oss som svenskt livsmedelsföretag.

Nicklas Amelin, EU-expert på Livsmedelsföretagen, anser att Livsmedelsverkets bemötande mot Kahls Kaffe är karakteristisk för hela branschen.

– Vi har en situation där Livsmedelsverkets metoder lägger krokben för svenska företag. Visserligen är det positivt att myndigheten jobbar för att främja ett starkt konsumentskydd. Och jag tror inte heller att myndigheten aktivt vill motarbeta branschen. Men i praktiken bli det så. Man ska komma ihåg att Livsmedelsverket också har i uppdrag som syftar till att gynna företagen, säger Amelin.

Han syftar på regeringens nationella livsmedelsstrategi som antogs av riksdagen 2017 med målet att främja livsmedelsföretag och handeln.

– Grundtanken är positiv, men så länge myndigheternas dagliga verksamhet och hantering av företag ser ut som den gör blir det svårt att leva upp till de här målen, säger Amelin.

Toppnyheter

Arkivbild på fartyget Stena Impero som har beslagtagits. Stena Bulk
Konflikten i Hormuzsundet

Stena Bulk: Kontakten med vårt fartyg är förlorad

Stena Bulk bekräftar att man har förlorat kontakten med sitt brittiskflaggade fartyg i Hormuzsundet.

”Vi lyckas för närvarande inte komma i kontakt med fartyget som nu rör sig norrut mot Iran”, skriver det svenska företaget i ett pressmeddelande.

Stena Bulk bekräftar också att det är 23 personer ombord på oljetankern. Det finns inga rapporter om att någon ska vara skadad.

”Deras säkerhet är av största vikt för både ägare och chefer”, skriver Stena Bulk, som för närvarande är i nära kontakt med den brittiska regeringen.

Erik Hånell, som är vd för Stena Bulk, säger till TT att det inte är några svenskar ombord på fartyget. Enligt rederiet förlorades kontakten med oljetankern omkring 17.00 svensk tid.

Igår 20:00
Läs mer om Konflikten i Hormuzsundet

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer