Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Regelkrånglet

Svensk byråkrati tvingar företag förstöra mat – eller betala hundratusentals kronor

Livsmedelsverkets byråkrati tvingar företaget Kahls Kaffe att kassera te eller att betala hundratusentals kronor i ökade kostnader. För att klara sig måste företaget gå omvägen via Tyskland där myndigheterna istället har valt att samtala med företagen.

I Göteborgs hamn har tullen stoppat en container full med grönt te från Kina. Ägaren till varorna, Kahls Kaffe, försöker hämta ut godset men får nej från Livsmedelsverket som vill testa om varorna innehåller höga halter av bekämpningsmedel. Trots detta har Kahls i god tid tagit fram ett eget analysresultat som bevisar motsatsen. Livsmedelsverkets analys drar ut på tiden och kostnaderna för containerhyra och administration tickar på. Det går en månad till dess att Livsmedelsverket till slut släpper varorna och Kahls kan hämta teet.

Denna händelse, som ägde rum i augusti i fjol, är en av raden av fall där Kahls Kaffe har brottats med Livsmedelsverkets bestämmelser, berättar Ebba Hellqvist, produktutvecklare på företaget.

– Vi har varit med om den här typen av kontroller vid så många tillfällen att vi nu är tvungna att ta höjd för högre kostnader. Det handlar om hundratusentals kronor som vi aldrig kommer att få igen, säger hon.

Flera företag har gått ihop och bildat organisationer som kommunicerar med Tysklands livsmedelsverk. Detta har underlättat mycket för hur livsmedelsföretagande ser ut i Tyskland.

Hellqvist berättar att de skärpta hamnkontrollerna är ett resultat av ett tre år gammalt EU-direktiv som syftar till att stoppa införseln av bekämpningsmedel inom unionen. Men Sverige utmärker sig när det kommer till att tillämpa och implementera direktivet. Även om ett livsmedelsföretag har gjort sin hemläxa och tagit fram alla dokument, finns det ändå stor risk att godset fastnar i hamnen.

– Med det nya direktivet på plats vill vi försäkra oss om att vi sitter säkert i båten genom att testa alla våra produkter i ett labb i Tyskland. Vi ser då till att få ett analysresultat utfärdat i god tid. Men det spelar ingen roll hur många tester vi gör innan. När produkten kommer till Sverige vill myndigheterna ända själva bestämma om produkten ska släppas in eller inte, säger hon.

Detta står i bjärt kontrast till att andra medlemsländer. I exempelvis Tyskland är det vanligt att Kahls konkurrenter släpper exakt samma produkt genom tullen utan omsvep, berättar Hellqvist.

Ebba Hellqvist, produktutvecklare, Kahls Kaffe. Kahls Kaffe

– Där bemöts företagen på ett helt annat sätt av myndigheterna. Man arbetar på att samarbeta och föra en dialog. Flera företag har gått ihop och bildat organisationer som kommunicerar med Tysklands livsmedelsverk. Detta har underlättat mycket för hur livsmedelsföretagande ser ut i Tyskland. Det samarbetet ser vi inte idag i Sverige, säger hon.

Kan tvingas förstöra hela partier

Slutsatsen är denna: Om Kahls vill fortsätta köpa in nya sorters teprodukter till Sverige tvingas de antingen bli föremål för dyra myndighetskontroller eller importera produkten via Tyskland. Oavsett blir lönsamheten lidande vilket leder till högre pris för konsumenten, säger Hellqvist.

– En annan risk med att importera via Sverige är att produkterna kan nekas av tullen. Då kan vi inte skicka tillbaka det. Då hamnar vi i en sits där vi är tvungna att förstöra hela innehållet, säger hon.

Krånglet och de ökade kostnaderna hade undvikits om Livsmedelsverket istället valde att lita på svenska företag, menar Mats Nilsson, vd för Kahls Kaffe.

Mats Nilsson, vd, Kahls Kaffe. Kahls Kaffe

– Vi importerar te, det är inga farliga produkter vi pratar om. Problemet är den svenska tillämpningen av EU-regler. Jag är naturligtvis för att det finns hårda kontroller. Men man måste vara rättvis, säger han och fortsätter:

– Det är löjligt att vi kan importera te via Tyskland medan samma produkt stoppas i svenska tullen av Livsmedelsverket, då vi köper in samma parti direkt från Kina, säger Mats Nilsson.

Vill inte kommentera

Så långt han kan minnas har Livsmedelsverket aldrig mött livsmedelsföretagen halva vägen.

– Jag har jobbat inom livsmedelsbranschen sedan 1980-talet och jag har hittills inte sett något vilja från Livsmedelsverket att samarbeta med företagen. När partier stoppas för provtagning, blir det höga kostnader då containern är kvar i hamnen. Det vore bättre om vi fick ta hem godset, med förbud att använda det förrän Livsmedelsverket godkänner partiet, alternativt underkänner. Då hade vi sparat många hundra tusen.

När fPlus kontaktar Livsmedelsverkets avdelningschef Petter Jonsson vill han inte kommentera kritiken om den bristande viljan till dialog och gemensamma lösningar eftersom det rör sig om ”enskilda kontrollärenden”. Vidare säger han att verket följer de riktlinjer som har tagits på EU-nivå och hävdar att de inte gör undantag för varor för de analysresultat som utfärdats inom EU.

– Te från Kina omfattas av krav på gränskontroll enligt EU-förordning 669/2009 där det framgår att man ska ta ut prov på 10 procent av tesändningarna från Kina, som offentlig fysisk kontroll. Detta ska göras även om importören har analyserat teet på europeiskt laboratorium i sin egenkontroll, säger Jonsson.

Vad gäller kritiken om den hårda svenska regeltillämpningen till skillnad från Tyskland, hänvisar verket till EU-kommissionen som i det här fallet stödjer Livsmedelsverkets tolkning.

Typiskt för Livsmedelsverkets bemötande

Ebba Hellqvist ser en kunskapsbrist hos myndigheterna som arbetar med denna fråga, i detta fall Livsmedelsverket.

– Vi har varit i situationer där vi har fått hjälpa till med tolkningen av analysresultatet med backning av ackrediterade laboratorium, i detta fall Eurofins, för att Livsmedelsverket har feltolkat analysresultaten. Det kan låta som en liten fråga, men det handlar i slutändan om en hel container te är godkänd och får importeras eller ska destrueras. Återigen, ofantliga kostnader som landar på oss som svenskt livsmedelsföretag.

Nicklas Amelin, EU-expert på Livsmedelsföretagen, anser att Livsmedelsverkets bemötande mot Kahls Kaffe är karakteristisk för hela branschen.

– Vi har en situation där Livsmedelsverkets metoder lägger krokben för svenska företag. Visserligen är det positivt att myndigheten jobbar för att främja ett starkt konsumentskydd. Och jag tror inte heller att myndigheten aktivt vill motarbeta branschen. Men i praktiken bli det så. Man ska komma ihåg att Livsmedelsverket också har i uppdrag som syftar till att gynna företagen, säger Amelin.

Han syftar på regeringens nationella livsmedelsstrategi som antogs av riksdagen 2017 med målet att främja livsmedelsföretag och handeln.

– Grundtanken är positiv, men så länge myndigheternas dagliga verksamhet och hantering av företag ser ut som den gör blir det svårt att leva upp till de här målen, säger Amelin.

Toppnyheter

Privat + TT
Arbetskraftsinvandringen

Tio miljoner i vinst – Migrationsverket: De tjänar för lite

I 33 år har John Bauer Hotel i Jönköping varit stabilt och lönsamt. I dag går det med tio miljoner i vinst och delar ut tre miljoner. Men Migrationsverket menar att de inte har råd att anställa en diskare på 70 procent, skriver Arbetsmarknadsnytt. Nu vittnar flera företag om märkliga avslagsbeslut i arbetstillståndsärenden på grund av påstådd låg lönsamhet.

– Migrationsverket anser på allvar att företagen inte har råd att anställa. Jag vill hävda att Migrationsverkets handläggare inte kan läsa siffror eller har de nödvändiga ekonomiska kunskaperna, säger ekonomen Joachim Blom, ekonomikonsult hos ett av de drabbade företagen, till Arbetsmarknadsnytt.

Restaurangerna Sushiyaki i Skövde och Jungle Thai i Jönköping ville anställa kockar med specialistkompetens från tredje land. Men båda restaurangerna har tvingats dra ner på verksamhet för att Migrationsverket nekade arbetstillstånd med hänvisning till låg lönsamhet.

– Jag undrar vilken företagare som anställer människor om man inte räknar med att den anställda ska generera vinst, säger Kent Ly, som äger Jungle Thai.

2 tim
Lars Johansson
undefined

Sverige – bäst i världen på arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandringen till Sverige består idag till största delen av högutbildade människor. Tacka den enkla svenska modellen för det, menar OECD. I sin tur gör det att den samlade arbetskraftsinvandringen fungerar bättre än någonsin, skriver Arbetsmarknadsnytt.

Därför finns all anledning att bevara det nuvarande systemet och skydda det mot klåfingriga försök till förändringar, menar Caspian Rehbinder på tankesmedjan Timbro.

– Vi har ett enkelt och transparent system medan krångliga system som i till exempel Kanada och USA stöter bort människor, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Timbro har studerat den prognos som Arbetsförmedlingen gör varje år av det kommande arbetskraftsbehovet inom olika yrken. Den har sedan samkörts med Migrationsverkets statistik över beviljade arbetstillstånd. Siffrorna visar då att 90 procent av de beviljade arbetstillstånden gäller sådana yrkeskategorier där Arbetsförmedlingen menar att det råder brist på kvalificerade medarbetare i Sverige.

– Det är stick i stäv med en tämligen spridd uppfattning att merparten av invandringen rör människor som är aktuella för jobb i yrken där det inte finns något behov. Och att det i sin tur försämrade möjligheten för den mest eftertraktade arbetskraften.

10 sep
Foto:  Pontus Lundahl/TT
undefined

”Arbetskraftsinvandringens matchning är bättre än någonsin”

Trots det breda stödet för den svenska modellen för arbetskraftsinvandring finns det ett visst motstånd som mestadels bygger på missuppfattningar och överdrifter, skriver Timbros programansvarig för arbetsmarknad, Caspian Rehbinder, och vd Karin Svanborg-Sjövall.

Skribenterna tar avstamp i vad de skriver är en vanlig missuppfattning – den om att reformen för arbetskraftsinvandring från 2008 öppnade för mer invandring till yrken där det inte behövs arbetskraft. Detta stämmer inte, skriver de.

Rehbinder och Svanborg-Sjövall jämför Migrationsverkets statistik för beviljade arbetstillstånd med Arbetsförmedlingens prognos över yrken där det råder brist, överskott eller balans. Jämförelsen visar att fler arbetstillstånd till yrken med påtaglig brist beviljades 2018 än vad som beviljades totalt under 2007. I dag har andelen matchning till bristyrken ökat till över 90 procent, från 60 procent år 2007.

8 sep
Läs mer om Arbetskraftsinvandringen
Simon Paulin / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Rekordsvag krona och elbrist hotar livsmedelsindustrin

Den svaga kronan och elbristen är två mörka orosmoln som riskerar att drabba livsmedelsindustrin, skriver Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.

Livsmedelsföretagen uppger i sitt konjunkturbrev att andra kvartalet bjöd på ökade försäljningsvolymer och en stark tillväxttakt. Men den svaga kronan och elbristen hotar industrins framtid. Kronkursen leder till minskad produktivitetsjakt och det otillräckliga elnätet avskräcker investeringar.

− Tyvärr riskerar de positiva effekterna av sjunkande världsmarknadspriser på råvara att helt eller delvis ätas upp av kronans utförsåkning, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen, i pressmeddelandet.

fPlus har i flera artiklar beskrivit att det svenska elnätet är för dåligt utbyggt och hotar företagens investeringar. Livsmedelsföretagen menar att elbristen är ett långsiktigt hot mot industrin.

− Svensk industri är uppbyggd kring en stabil tillgång på energi som når ut brett i hela landet och är konkurrenskraftigt prissatt. Om företagen inte längre kan lita på att de kan få den el de behöver så blir det svårt, om inte omöjligt, att motivera nya satsningar i Sverige. Bristerna i elförsörjningen är ett problem som våra politiker måste ta tag i omgående, säger Carl Eckerdal i pressmeddelandet.

2 tim
Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Företagen larmar: Nu vänder konjunkturen nedåt

En oväntat snabb konjunkturförsvagning. Så lyder resultatet från Företagarpanelen, undersökningen som görs kvartalsvis av Svenskt Näringsliv.

– Det vi ser är att våra företag upplever är en ganska snabb konjunkturförsvagning. Konjunkturen mattas, och mattas i ganska snabb takt, säger Lars Jagrén, senior rådgivare inom samhällsekonomi på Svenskt Näringsliv till Dagens Industri.
Han fortsätter:

– Det vi vet från Konjunkturinstitutets mätningar är att tillverkningsindustrin, som är mest exportberoende, ser svagast ut. Det börjar med exportindustrin och sedan slår det mot deras leverantörer, tjänsteföretag i Sverige, vilket också börjar märkas. Det kommer signaler från bemanningsföretagen och även från transporter, som är exportkänsliga.

Den främsta anledningen till avmattningen beror på omvärlden, berättar Lars Jagrén för Dagens Industri.

12 sep
undefined

Avmattningen inom industrin fortsätter

Det går allt trögare för svensk industri, framgår av Teknikföretagens konjunkturbarometer för tredje kvartalet.

– Det återspeglar det som övrig internationell konjunkturdata visat hittills under 2019. Affärsläget mattas av allt mer. De positiva signalerna lyser med sin frånvaro säger Mats Kinnwall, Teknikföretagens chefekonom, i pressmeddelande.

Industrin tar emot allt färre orders och behöver inte anställa lika många som föregående kvartal.

– Oroväckande är också ett klart sämre affärsläge för leverantörer till fordonsindustrin. Här spelar bara pågående handelskonflikter eller andra politiska ingrepp en mindre roll. I stället är det främst en traditionell avmattning i den cykliska långsiktiga efterfrågan på motorfordon som ligger bakom förloppet, säger Mats Kinnwall.

10 sep
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Demonstrationer skedde i samband med gårdagens möte mellan Boris Johnson och EU-kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker. TT
Brexit - förhandlingarna

Johnson: Största respekt för det juridiska systemet

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson kommer att invänta högsta domstolens beslut kring huruvida hans kontroversiella drag att hålla parlamentet stängt höll sig inom lagens gränser. Det säger Johnson i en intervju med BBC.

– Jag har naturligtvis den största respekten för det juridiska systemet och dess självständighet. Jag tror att det bästa jag kan göra är att vänta och se vad domaren säger.

Domstolen kommer att pröva två olika överklaganden och processen kommer att hålla på fram till torsdag.

De brittiska parlamentsledamöterna ska inte återvända förrän den 14 oktober – två veckor innan Johnson har lovat att Storbritannien ska lämna EU. Kritiker menar att Johnsons drag gjordes för att få mer makt över brexitprocessen.

31 min
Boris Johnson. POOL / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”God chans att nå ett avtal – men EU-initiativ krävs”

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson menar att det finns en ”god chans” att nå ett avtal med EU efter hans samtal i dag med både EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel, rapporterar Sky News.

– Vi har precis den tid vi behöver för att få till ett avtal, men om vi inte kan få till ett så kommer vi se till att vi lämnar den 31 oktober, säger Johnson i en intervju som tidningen lagt ut på Twitter.

Han framhåller dock att det krävs ett initiativ från EU-sidan för att ett avtal ska nås.

Johnson ställde tidigare i dag in den gemensamma presskonferensen med Bettel efter deras möte.

Igår 15:26
Anti-brexitdemonstrationer utanför möteslokalen där Johnson och Xavier träffades i dag. Olivier Matthys / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Boris Johnson skippade möte med medier – utbuad

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson skippade den utlovade presskonferensen tillsammans med den luxemburgska premiärministern Xavier Bettel och åkte i stället i väg direkt efter mötet.

Utanför möteslokalen hölls högljudda anti-brexitdemonstrationer.

– Stick i väg, Boris! Lämna våra rättigheter i fred! hördes bland annat utanför möteslokalen, enligt TT.

I stället höll Bettel själv en presskonferens där han sa att EU behöver mer än bara ord utan även skriftliga förslag och framhöll att ”klockan går”.

– Nu är det upp till premiärminister Johnson. Han har det brittiska folkets framtid i sina händer. Det här är en mardröm. Folk behöver klara besked.

Igår 14:54
Läs mer om Brexit - förhandlingarna
Isabella Lövin.  Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Höstbudgeten

Lövin: Utvecklingstid är en arbetsmarknadsåtgärd

MP-språkröret Isabella Lövin menar att satsningen på den så kallade utvecklingstiden är en arbetsmarknadsåtgärd.

Regeringen lägger 200 miljoner under nästa år på att genomföra åtgärden som är en möjlighet för vissa anställda att ta ledigt för att utbilda sig eller starta eget. I en intervju med P1-morgon säger Lövin att tanken är att människor framför allt ska utbilda sig inom bristyrken.

Hon slår även ifrån sig kritiken som kommit från Svenskt Näringsliv och LO.

– Med friåret kunde man vara ledig för att knyppla men detta har ingenting med det att göra. Det här handlar om kompetensutveckling.

1 tim
Per Bolund och Ebba Busch Thor. SVT
undefined

Busch Thor kritisk mot friåret: ”Ineffektiv”

Regeringens satsning på utvecklingstid, en ny variant av friåret, ”är märklig och rent av felaktig”. Det sa LO:s vice ordförande i SVT:s Aktuellt. Även KD-ledaren Ebba Busch Thor var kritisk och sa att åtgärden är ineffektiv. Hon efterfrågade i stället riktade satsningar på kompetensutveckling.

MP-språkröret Per Bolund försvarade satsningen.

– Att ge människor möjlighet att pröva en ny väg i livet och skaffa en ny kompetens så att man kan ta ett steg in i en annan karriär, och att utbilda sig inom bristyrken, det tror jag är väl investerad tid, sa Bolund.

Igår 20:54
Isabella Lövin, språkrör för MP. Karin Wesslén/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Friåret gör comeback i ny form: ”Framgång för MP”

En ny version av det gamla friåret kommer att införas under nästa år, rapporterar SVT Nyheter.

– Det här är en framgång för Miljöpartiet att vi har fått igenom det här, säger Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin.

Den här gången kommer reformen kallas ”utvecklingstid” och kravet för att man ska få ledigt är att man använder tiden till att vidareutbilda sig eller starta eget.

Fullt utbyggd väntas reformen kosta en knapp miljard och omfatta upp till 5 000 personer.

Igår 16:09
Läs mer om Höstbudgeten

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer