Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kritiken mot upphandlingarna

Svenonius räknar med stora fördelar med förändringen

Sveriges största offentliga förändring, hävdade vissa när Region Stockholm, i maj, beslutade att införa en kategoristyrd inköpsorganisation. Viktiga beståndsdelar i arbetssättet är kundfokus och tvärfunktionella team, skriver Inköpsrådet.

Finansiella tjänster, resor, kontor och energi är områden som redan är igång. I november tillkommer bland annat läkemedel, under 2021 inkluderas även sjukvårdsmaterial. De 24 kategorier som startar under året utgör ungefär en fjärdedel av samtliga potentiella kategorier.

Regionfinansrådet Iréne Svenonius, (M) räknar med att ett nytt arbetssätt innebär ökad kunskap om marknaden och om produkterna, bättre kravställningar och avtalsuppföljningar samt lägre priser.

Det ekonomiska målet är förhållandevis lågt satt:

– Förändringen kommer att fokusera på att åstadkomma besparingar om minst fem procent per inköpskategori inom tre år, säger hon.

Med introduktionen av tvärfunktionella team jobbar regionens upphandlare närmare andra kompetenser som ekonomi och juridik. Iréne Svenonius ser framför sig roligare och bredare uppdrag

– Tillsammans kan vi dra lärdomar om hur vi kan bli bättre. Nu bygger vi upp forum för erfarenhetsutbyte, både digitala och fysiska.

Region Stockholm vill också öka kvalitén i inköpsprocesserna genom att fokusera på hållbarhet och större inslag av innovation. Effektivare analytiska verktyg, bättre samspel internt och med leverantörer ska göra det lättare, enligt Inköpsrådet.

Fakta
Kategoristyrning innebär att det som spenderas på till exempel varor, tjänster och byggentreprenader delas upp i grupper, ofta beroende på vilken funktion de har. En kommun kan exempelvis besluta sig för att alla livsmedelsinköp ska ligga under kategorin livsmedel. Till kategorin kopplas ett tvärfunktionellt team som ska ha goda kunskaper om de varor som ingår i kategorin. I detta fall skulle teamet kunna bestå av en upphandlare, en kostchef och en person som är bra på logistik.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer